gratis bewoning

Voordeel voor gratis bewoning: wat moet jij erover weten?

Voordeel voor gratis bewoning: alles wat jij moet weten

Zodat. Jouw vennootschap heeft geïnvesteerd in een onroerend goed én stelt dat ter beschikking van haar bedrijfsleider, die daar woont (en werkt). Ondertussen weet je al dat je belast wordt op een voordeel van alle aard wegens die private bewoning. De wetgever heeft, middels een k.B., sedert vele jaren een formule gedefinieerd om de waarde van dat voordeel te berekenen.

De formule

Deze formule is gebaseerd op het kadastrale inkomen (ki), geïndexeerd x 100/60 (gebouw) of 100/90 (terrein).

Wanneer die woning door een rechtspersoon (vennootschap) beschikbaar gesteld wordt, verhoogt dat voordeel plots met een factor 3,8 (eerder: 2) indien het ki groter is dan 745. Als het ki lager is dan 745, verlaagt die factor naar 1,25.

Met andere woorden, indien een natuurlijk persoon die woning beschikbaar stelt is dat, vanuit fiscaal standpunt, bijna 4 keer goedkoper dan wanneer diezelfde woning door een vennootschap beschikbaar wordt gesteld.

Het hof van beroep in gent heeft recentelijk een interessant vonnis geveld door te stellen dat het inderdaad een discriminerende bepaling is, en maw, enkel de eerste berekening (zonder de multiplicator) geldig is. Er is geen enkele reden om een andere berekening toe te passen wanneer de woning door een natuurlijke persoon of door een rechtspersoon ter beschikking gesteld wordt.

Subconclusie

Als je belast wordt op een voordeel wegens privatieve bewoning, kan je overwegen om een bezwaarschrift in te dienen om het teveel aan belastingen terug te vorderen.

Let wel, hoewel het k.B. Een berekening bevat om het voordeel te bepalen, waarop we ons nu baseren, heeft de fiscus ook een algemene bepaling rond voordelen, ingeschreven in de wetgeving zelf. Die stelt dat een voordeel niet lager kan zijn dat de werkelijke waarde. En eenen wet gaat boven een k.B….

Enige voorzichtigheid toch aan de orde is:
Het berekende voordeel kan best beter niet lager zijn dan de werkelijke huurwaarde van het gebouw. Bijvoorbeeld:

Ki = 2000 – huurwaarde = 1.500 euro per maand

Voordeel: 2.000 x 100/60 x 1.7153 x 3.8 = 21.727 euro

Voordeel na het arrest: 2.000 x 100/60 x 1.7153 = 5.718 euro

Huurwaarde: 1.500 x 12 = 18.000 euro & dit wordt wellicht de werkelijke waarde van het voordeel.

Conclusie

Het is de moeite om na te kijken of het voordeel waarop je niet wordt belast, substantieel hoger is dan de werkelijke waarde. In dat geval is een bezwaarschrift zeker zinvol.

Meer weten?

Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.