gratis woonst

Voordeel alle aard gratis woonst – geen licht aan het einde van de tunnel

Wat moet jij weten over het voordeel alle aard voor gratis woonst? Wij lichten toe.

We hebben jou al eerder vertelt over het arrest van het hof van beroep van gent, betreffende het voordeel alle aard voor gratis woonst of bewoning. Kort samengevat: indien jouw vennootschap jou persoonlijk een woning ter beschikking stelt, geniet je een voordeel én wordt dit via je loon belast.*

*zie bemerking maurice de mey: uitdrukkelijk gevraagd, maar dit is zeker niet het geval. Kb is het minimum.

De formule

De wetgever schrijft een formule voor ter berekening van het voordeel gratis woonst, als het een gebouw betreft.

= kadastraal inkomen (ki), geïndexeerd x 100/60.

Indien de woning door een natuurlijk persoon (zelfstandige die werkt via een eenmanszaak) ter beschikking wordt gesteld, is het voordeel bekend na deze berekening. Echter, wanneer het goed ter beschikking wordt gesteld door een vennootschap, moet voorgaande berekening met een factor van 1,25 of 3,8 worden vermenigvuldigd:

  • indien het ki lager is dan 745 eur: kadastrale inkomen (ki), geïndexeerd x 100/60 (gebouw) x 1,25
  • indien het ki hoger is dan 745 eur: kadastrale inkomen (ki), geïndexeerd x 100/60 (gebouw) x 3,8

Dit zorgt uiteraard voor een zeer groot verschil. Hierbij een voorbeeld voor een gebouw met een ki van 2.000 eur:

– voordeel bewoning indien door natuurlijk persoon ter beschikking gesteld:

= 2.000 eur x 100/60 x 1.7153 = 5.718 eur

– voordeel bewoning indien door een vennootschap ter beschikking gesteld:

= 2.000 eur (ki) x 100/60 x 1.7153 x 3.8 = 21.727 eur

= een verschil van 16.009 eur als belastbare basis. (de belastingdruk hierop bedraagt al snel gemiddeld 50 %).

Geen discriminatie

Het hof van beroep van gent heeft op 24 mei 2016 geoordeeld dat het verschil in berekening van het voordeel alle aard gratis woonst, afhankelijk van wie de woning ter beschikking stelt, discriminerend is. Er wordt dus, terecht, gesteld dat de factor van 1,25, respectievelijk 3,8, niet mag worden toegepast louter omdat een vennootschap het goed ter beschikking stelt.

Verwacht wordt dat de fiscus cassatieberoep zal aantekenen tegen het arrest van het hof van beroep van gent..

Voorheen is men er nooit in gelukt om deze berekeningswijze met succes aan te vechten. Het arrest betekent dus een positieve wending. Dit positivisme wordt echter snel getemperd gezien een eventueel bezwaar in de personenbelasting over voorgaande jaren vermoedelijk onmiddellijk zal worden afgewezen. Het is dus bijna zeker dat een procedure voor de fiscale rechtbank moet worden opgestart.

Een onzekere uitkomst

Het probleem is dat een procedure voor de rechtbank lang duurt en kostelijk is. Naast de onzekere uitkomst zal de procedure in veel gevallen ook meer kosten dan het voordeel dat hiermee kan worden bekomen.

Meer weten?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij vertellen je er met veel plezier wat meer over!

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.