duwtje in de rug corona

Verhoogde investeringsaftrek 2020

De wet van 15 juli 2020 houdende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID 19 pandemie, beter bekend als de Corona III wet, bevat onder andere een wijziging van het regime van de investeringsaftrek als volgt:

  • De aftrek wordt verhoogd naar 25 % voor nieuwe vaste activa, die rechtstreeks verband houden met de economische activiteit.
    De activa moeten tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 werkelijk worden verkregen of tot stand gebracht.
  • De overdracht van de investeringsaftrek voor activa verworven in 2019 wordt uitgebreid naar 2021 (moest er onvoldoende winst zijn in 2020).

Wat is deze investeringsaftrek nu juist ?

Het betreft een fiscale maatregel ter ondersteuning van investeringen door vrijstelling van een gedeelte van de belastbare winst in functie van de gedane investeringen. Het standaardpercentage bedroeg 8 %, en voor sommige investeringen of periodes werd dit in het verleden verhoogd. Het is van toepassing op investeringen in “nieuwe” “beroepsmatig” gebruikte activa waarop “afgeschreven” kan worden. Er zijn bij wet wel wat investeringen uitgesloten, dus steeds vooraf te bekijken of uw geplande investering hieronder valt. Zijn bijvoorbeeld uitgesloten: investeringen die niet uitsluitend voor beroep gebruikt worden, maar ook voor privé gebruikt, of investeringen die verhuurd gaan worden, investeringen in wagens,…)
De investeringsaftrek is een bijkomende aftrek of vermindering van uw belastbare winst, berekend in dit geval in 2020 uitzonderlijk op 25 % van de aanschaffingswaarde van de investering.
Deze maatregel is enkel van toepassing op kleine vennootschappen en eenmanszaken => met name indien ze minstens aan 2 van volgende voorwaarden voldoen : max. 50 personeelsleden, jaaromzet kleiner dan 9.000.000 EUR en balanstotaal maximaal 4.500.000 EUR.

Voorbeeld

Een investering in een nieuwe machine (aankoop tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020) van 40.000,00 EUR levert een belastingvoordeel op van 2.500,00 EUR —> gezien 10.000,00 EUR (25 % van de aanschaffingswaarde) van uw belastbare winst wordt vrijgesteld van belasting (en voor zover de vennootschap onderworpen is aan het normale tarief van 25 % vennootschapsbelasting).
Naast de afschrijving zelf op die machine, mag de vennootschap dus in het jaar van aanschaf aldus extra 10.000,00 EUR van de winst vrijstellen van belasting.

Verdere info kan u onder meer terugvinden op de website: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/sub…

Aarzel niet onze juridische dienst te contacteren indien u hierover verdere toelichting wenst.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.