aWhZVzLhlYWRlcnMvYmVsYXNaWnZWfYWNjbVudGluZRlYWucGn

Vergeet niet uw buitenlandse inkomsten aan te geven!

De fiscale overheid heeft aangekondigd dat ze hierop systematische controle zullen uitoefenen. Gelet op de automatische uitwisseling van fiscale informatie tussen Europese landen is dat geen moeilijke oefening meer. Ze zal, bij niet of foutief aangegeven inkomsten, sancties opleggen.

Buitenlandse inkomsten kunnen gaan over:

  • onroerend goed dat in het buitenland is gelegen
  • bankrekeningen in het buiteland, al dan niet met roerende inkomsten
  • levensverzekeringscontracten afgesloten in het buitenland
  • beroepsinkomsten, maar ook pensioenen etc.

Hoewel dergelijke inkomsten in beginsel in België vrijgesteld worden van Belgische belastingen, zullen ze toch voor een verhoging zorgen van uw globale belastingdruk. Dat komt omdat er met die buitenlandse inkomsten wel rekening wordt gehouden om het tarief van belasting te bepalen.

Had u in het kalenderjaar 2015 dergelijke inkomsten, vergeet ze dan niet aan te geven in uw aangifte personenbelasting.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.