aWhZVzLhlYWRlcnMvZmVhdHVyZXMuanBn

Rsz vermindering bij aanwerving eerste tot zesde werknemer

Vanaf 1 januari 2016 zijn de regels inzake de RSZ vermindering voor eerste aanwervingen gewijzigd en uitgebreid. De vermindering heeft betrekking op de patronale basisbijdragen die 30% bedragen (voor 1 april 2016 – zogenoemde taxshift- was dit 32,40 %).

De overige bijdragen zijn nog wel verschuldigd.

Eerste werknemer

Bij de aanwerving van een eerste werknemer tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 geldt een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen en dit gedurende de volledige tewerkstelling.

Volgende aanwervingen

Bij de volgende aanwervingen, namelijk de 2e tot de 6e werknemer, gelden volgende verminderingen:

Tweede aanwerving 1.550 EUR vermindering per kwartaal -> 5 kwartalen

1.050 EUR vermindering per kwartaal -> 4 kwartalen

450 EUR vermindering per kwartaal -> 4 kwartalen

Derde aanwerving 1.050 EUR vermindering per kwartaal -> 5 kwartalen

450 EUR vermindering per kwartaal -> 8 kwartalen

Vierde aanwerving 1.050 EUR vermindering per kwartaal -> 5 kwartalen

450 EUR vermindering per kwartaal -> 4 kwartalen

Vijfde en zesde aanwerving 1.000 EUR vermindering per kwartaal -> 5 kwartalen

400 EUR vermindering per kwartaal -> 4 kwartalen

De werknemer moet niet voldoen aan bepaalde voorwaarden: het mag gaan over een deeltijdse of voltijdse tewerkstelling, de werknemer mag zelf opgestapt zijn bij de vorige werknemer, een RVA uitkering is niet nodig etc. De enige beperking is dat de werknemer 4 kwartalen voorafgaand aan de indienstneming, niet mag gewerkt hebben in eenzelfde technische bedrijfseenheid.

Op basis van bovenstaande regels kan men optimaliseren, omdat de wetgever een keuzemogelijkheid geeft:

  • De werkgever mag immers kiezen, wanneer hij uiteindelijk meerdere werknemers in dienst neemt, op wie welke vrijstelling of vermindering wordt toegepast. Neemt hij bijvoorbeeld eerst een deeltijdse (min 19u per week) werknemer aan, waardoor het recht op vrijstelling wordt geopend, en nadien een voltijdse, kan de werkgever kiezen om het volgende kwartaal de volledige vrijstelling toe te passen op de (tweede) voltijdse aanwerving. Dit is zelfs mogelijk wanneer de eerste werknemer het bedrijf verlaat.
  • Wanneer er een 2e tot 6e aanwerving is, mag men bovendien ook kiezen welke vermindering men per kwartaal toepast. Bij een tweede aanwerving mag men bijvoorbeeld kiezen het eerste kwartaal de vermindering van 1050 EUR toe te passen, en het tweede kwartaal deze van 1.550 EUR.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.