corona voorzichtig economie

Onze gezondheid primeert…

Corona: voorzichtige herstart van de economie…

Wij wensen bij deze een kort overzicht te geven van de principes waar u mee dient rekening te houden wanneer u besluit uw onderneming terug op te starten.

Zoals u waarschijnlijk al bekend heeft de overheid beslist de heropstart van de economie gefaseerd te laten verlopen en onder strenge voorwaarden. Ondernemingen waar geen direct contact is met klanten mochten hun activiteiten vanaf 4 mei terug opstarten.

Let wel telewerk blijft de norm. Indien mogelijk laat u uw werknemers van thuis werken, indien dit niet mogelijk is mag u herstarten wanneer u volgende principes naleeft:

  • anderhalve meter: tussen iedere werknemer moet een afstand van minimum 1,5 meter mogelijk zijn. Bovendien moeten samenscholingen verboden worden.
  • hulp experten: de overheid raadt aan de hulp in te schakelen van een preventieadviseur inzake de heropstart van uw onderneming. Deze expert kan de risico’s het beste inschatten en advies geven waar nodig.
  • sociaal overleg: maatregelen die u neemt als werkgever zullen door werknemers moeten worden uitgevoerd. Het is dan ook van belang dat de maatregelen die u neemt op een breed draagvlak kunnen rekenen. Wanneer u uw werknemers betrekt in deze maatregelen is de kans op naleving groter. Besteed ook voldoende aandacht aan werknemers die zich in een precaire situatie bevinden.
  • duidelijke instructies, opleiding en communicatie: geef uw werknemers duidelijk mee waarom bepaalde maatregelen worden genomen. Geef indien nodig opleiding over de maatregelen en de naleving ervan.
  • informatie voor externen: indien externe personen uw onderneming betreden is het van belang dat ook zij beschikken over alle nodige informatie. Zorg voor voldoende informatie bij het betreden van de contactzone.
  • hygiëne: hygiëne is de meest simpele manier om zowel uzelf als uw werknemers te beschermen tegen dit virus, maar ook tegen andere virussen. Het gaat dan zowel over persoonlijke hygiëne (handen wassen, papieren zakdoeken, handgel, …) als over hygiëne van de werkplek (reiniging werkplek, verluchting, …).
  • voorzie beschermingsmiddelen: bv. Handschoenen, spatbrillen, beschermende kledij, … ! Let op: alle werknemers die terug aan de slag gaan vanaf 4 mei in bedrijven waar geen 1,5 meter afstand kan worden gegarandeerd tussen elkaar, zullen verplicht worden om mondmaskers te dragen.
  • spreiding werknemers: indien uw werknemers niet kunnen thuiswerken zal u als werkgever moeten voorzien in een gespreide bezetting. Zo dienen lunchpauzes apart te worden genomen en kunnen bureaus uit elkaar geschoven worden.
  • gezondheidsscreening: wanneer u merkt dat uw werknemers ziek worden of symptomen vertonen van luchtwegenaandoeningen, dient u deze aan te manen thuis te blijven.
  • social distancing: wanneer u mocht openen en u toch in contact komt met klanten (vb. Supermarkt, …), let er dan op dat er eveneens afstand wordt bewaard tussen uw werknemers en de klanten. Zorg er ook voor dat de klanten over alle informatie beschikken.

Meer informatie rond veilig heropstarten kan u vinden via volgende website: https://www.Vlaio.Be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/heropstart-bedrijven-na-corona/10-tips-voor-een-veilige

Mocht u vragen hebben over deze principes, aarzel dan zeker niet uw dossierverantwoordelijke of onze juristen te contacteren. Wij volgen de situatie op de voet op en staan u dan ook  graag bij in deze onzekere en penibele tijden.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.