aWhZVzLhlYWRlcnMvZmFjdHVyZWfYWNjbVudGluZRlYWucGn

Nieuwe invorderingsprocedure voor niet-betaalde facturen

Er is een wetsontwerp – de nieuwe invorderingsprocedure voor niet-betaalde facturen – op korte termijn op komst. Zit je nog met onbetaalde verkoopfacturen? Dan wordt er jou een alternatief aangeboden. Wij lichten toe!

Een alternatief voor onbetaalde verkoopfactoren? Het bestaat!

De wetgever heeft een alternatieve invorderingsprocedure in het leven geroepen, maar wel enkel voor onbetaalde facturen in een B2B-omgeving. De klassieke invordering via rechtstreekse dagvaarding blijft uiteraard behouden. Het alternatief, met als ultiem doel een snellere invordering, geldt enkel voor onbetwiste en vervallen schulden.

Het verloop

  1.  Je overhandigt (verplicht) de facturen aan je advocaat. Hij of zij kijkt de wettelijke vereisten om van dit alternatief gebruik te maken na.
  2.  Hij/zij geeft opdracht aan de gerechtsdeurwaarder tot het verzenden van “een aanmaning tot betalen”.
  3. Recht van antwoord van de schuldenaar middels een geijkt document (meegeleverd door gerechtsdeurwaarder), binnen één maand.
  4. De reactie van de schuldenaar kan zijn:

a) Betaling = einde procedure.

b) Tijdig en schriftelijke reactie van de schuldenaar?

c) Voorstel tot afbetaling.

Als je het ermee eens bent, dan stopt de procedure.

Maar als je het er niet mee eens bent, dan volgt stap d:

d) Hij betwist alsnog de facturen aan het einde van deze procedure, inclusief eventuele gewone dagvaarding.

e) Hij reageert niet.

5. Tenzij in geval van betwisting, zal de gerechtsdeurwaarder een “proces verbaal van niet betwisting” opstellen. Met dat document kan je tot effectieve invordering (beslag etc) overgaan.

Opgelet

Het is lang niet zeker dat deze procedure effectief een versnelling van invordering tot gevolg zal hebben, in vergelijking met de klassieke invorderingsmethoden. In het beste geval hoeven minder zaken voor de rechtbank beslecht te worden.

Deze nieuwe regeling zal kortelings van kracht gaan. We houden jou op de hoogte!

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.