nachtarbeid ecommerce

Nachtarbeid voor e-commerce

Hoe werkt de wetgeving rond nachtarbeid voor e-commerce?

In belgië kan je niet zomaar in elke sector nachtarbeid verrichten. De algemene regel verbiedt eigenlijk elke vorm van arbeid tussen 20 en 6 uur. Elke uitzondering wordt bij wet bepaald.

Een wereld in verandering

Onze wereld is sterk in verandering, wat we kunnen afleiden van het redelijk recente gegeven dat er wordt uitgegaan van een voortdurende bereikbaarheid. Niet alleen op sociaal gebied, maar ook in context van dat immens populaire online shoppen.

Daarom was het noodzakelijk dat er ook voor e-commerce een regeling omtrent nachtarbeid voorzien werd. Zo gezegd, zo gedaan – en het kb van 13 maart 2016 werd geboren. Vanaf nu werd nachtarbeid toegestaan voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in de distributiesector.

Een wettelijke procedure om na te leven

De werkgever dient evenwel een wettelijke procedure na te leven, volgens artikel 38 van de arbeidswet van 16 maart 1971. Het arbeidsreglement dient te worden gewijzigd wanneer er geen vakbondsafvaardiging in de onderneming is, of wanneer er onderhandelingen gevoerd moeten worden op ondernemingsniveau. Vervolgens dient er een ondernemings-cao te worden opgesteld, die vervolgens ondertekend wordt door alle werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de vakbondsafvaardiging.

De onderhandelingen moeten betrekking hebben op…

  • … Het bepalen en oplijsten van welke activiteiten en functies onder de e-commerce activiteiten vallen;
  • … Welke vorm van nachtarbeid nodig is om de e-commerce activiteiten in de betrokken onderneming te ontwikkelen;…
  • Het soort contracten, het arbeidsregime en het uurrooster van de werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van de e-commerce activiteiten;
  • … De omkadering betreffende studentenarbeid.

Meer weten?

Dat kan! Aarzel niet om accountingteam te contacteren.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.