meerwaarden aandelen

Meerwaarden op aandelen vanaf 2018

Meerwaarden op aandelen binnen vennootschappen worden vanaf 2018 belast

Hoe het nu zit? Wel. Volgens het huidige stelsel, worden meerwaarden op aandelen die kleine vennootschappen realiseren, vrijgesteld van belastingen. Belangrijk: het is een voorwaarde dat die aandelen meer dan één jaar in het bezit zijn van de vennootschap.

Wordt de meerwaarde binnen het jaar gerealiseerd? Dan is er een afzonderlijke taxatie van 25,75% van toepassing. Voor aandelen van grote ondernemingen werd nog een ander stelsel gehanteerd.

En wat verandert er precies vanaf 2018, vraag je? Wij lichten toe.

De algemene regel vanaf 2018

Vanaf 2018 wordt het de regel dat gerealiseerde meewaarden op aandelen, door een vennootschap, belast worden aan het gewone tarief ‘vennootschapsbelasting’.

Er is enkel nog een vrijstelling als…

  • … De deelneming minstens 10% vertegenwoordigt in het kapitaal van de betreffende onderneming
    – of –
  • … De deelneming een aanschaffingswaarde heeft van 2.500.000 euro.

Deze nieuwe wetgeving zal vermoedelijk ook van toepassing zijn op aandelen die reeds in bezit van de vennootschap waren, nog voor deze nieuwe wet van kracht gaat.

Het potentieel rendement op beleggingen in aandelen binnen vennootschappen wordt daardoor sterk verminderd. Er blijven echter nog wel beleggingen mogelijk onder de vrijstellingsregeling, zoals beleggingen in dbi beveks en private privaks.

En nu?

Een vraag die we wel begrijpen, hoor. Want, ja. Loont het dan om nog in 2017 de beleggingen in aandelen binnen het vennootschap te verkopen, zodat de meerwaarde met vrijstelling van belasting kan worden ‘vastgeklikt’?

We stellen vast dat dit meermaals geadviseerd wordt, om deze beleggingen nadien om te zetten in beleggingen die vrijgesteld blijven, indien deze langer dan één jaar in bezit blijven. Toch bestaat er nog wat onduidelijkheid wanneer deze wetgeving in werking zou treden: ofwel vanaf 1 januari 2018 – ofwel met terugwerkende kracht vanaf de datum van bekendmaking van de maatregel (eind oktober 2017).

Hoe dan ook, is enige voorzichtigheid aangewezen. Maak je geen zorgen: wij houden de berichten hierover nauwlettend in het oog.

Vragen of onzekerheden?

Begrijpelijk. Aarzel daarom niet om ons te contacteren met alles waarmee je zit. Wij lichten graag toe!

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.