bedrijfsfiets

Leve de bedrijfsfiets

Fiscaliteit van de bedrijfsfiets: waarmee moet je rekening houden?

Mobiliteit is een geweldige uitdaging in ons land. Bovendien wordt de fiscaliteit hier en daar ‘groener’. We gaan in dit artikel in op de fiscaliteit van de bedrijfsfiets.

Het uitgangspunt

Een bedrijfsfiets is een fiets die beschikbaar wordt gesteld aan de bedrijfsleider of medewerker. De fiets blijft dus eigendom van de onderneming, net zoals het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen.

Eerst en vooral moet deze vraag beantwoord worden: mag er uitsluitend privatief gebruik gemaakt worden van de fiets of zijn ook beroepsmatige verplaatsingen aan de orde?

Enkel privaat gebruik

Het is niet toegelaten om een fiets beschikbaar te stellen voor puur private verplaatsingen. Als je dat wel doet, zal een voordeel van alle aard aan de orde zijn, geraamd aan de normale waarde (wellicht de waarde van de fiets én alle kosten die gemaakt zijn in dat verband)

Zowel beroepsmatig als privatief gebruik – iedereen wint!
Een vennootschap/zelfstandige die een fiets beschikbaar stelt voor zowel beroepsmatige verplaatsingen (waaronder woon-werkverkeer) als voor private verplaatsingen, kan alle kosten van die fiets (aankoop, onderhoud, verzekering, …) als beroepskost inbrengen. Meer nog, die kosten zijn 120% aftrekbaar. De extra 20% is een tijdelijke vrijstelling. Deze zal in ultimo bij de vereffening van de vennootschap belastbaar worden. De gebruiker van de fiets (werknemer of bedrijfsleider) wordt bovendien niet belast op een voordeel van alle aard voor het private gebruik ervan.

Meer nog, hij blijft recht hebben op de belastingvrije vergoeding per kilometer voor woon-werkverplaatsingen. Die vergoeding bedraagt actueel 0.145 euro per kilometer.

Welke fiets?

De wetgever voorziet nergens een beperking of bepaling van het soort fiets. Dat betekent dat zowel city bikes, mountainbikes als koersfietsen kunnen in voormelde regeling.

Let wel, er moet regelmatig beroepsgebruik (woon-werkverkeer) mee gereden worden.

De wetgever bepaalt, uiteraard, ook niet hoeveel die fiets mag kosten. Hoewel de fiscus de opportuniteit van de kost niet mag beoordelen, blijft de redelijkheid troef bij de aankoop.

Conclusie

Als je aan de voorwaarden voldoet, in hoofdzaak ook met de fiets gaan werken, is het absoluut mogelijk om een bedrijfsfiets in het leven te roepen. Wij zijn alvast pro!

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.