innovatieaftrek

Leer alles over innovatieaftrek

Hoe kan innovatieaftrek leiden tot belastingvermindering? Ontdek het hier!

Laten we maar eerst bij het begin beginnen. Want, ja… wat is innovatieaftrek precies? Wel, de innovatieaftrek zorgt ervoor dat je geen vennootschapsbelasting moet betalen op 85% van de netto-inkomsten uit een aantal intellectuele eigendomsrechten. De schikking is toepasbaar vanaf de aanvraag van het recht én de niet-benutte aftrek is overdraagbaar naar volgende jaren.

Deze maatregel, die vanaf 1 juli 2016 in werking ging, is de opvolger van de eerdere belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten.

Wie komt in aanmerking voor de innovatieaftrek?

Binnenlandse vennootschappen enerzijds – en belgische vestigingen van buitenlandse vennootschappen anderzijds. Bovendien valt de noodzaak tot een eigen onderzoekscentrum, zoals bij die eerdere octrooi-aftrek, weg.

Over welke intellectuele eigendomsrechten gaat het?

  1. octrooien (of, met andere woorden, het tijdelijk alleenrecht om een uitvinding te verkopen, verleend door de overheid. Ook wel eens ‘patent’ genoemd!)
  2. kwekersrechten (of, met andere woorden, een vorm van intellectuele eigendom over nieuwe en waardevolle plantenrassen)
  3. auteursrechten op beschermde software, op bijkomende voorwaarde dat deze voortvloeit uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject.

Dat is natuurlijk niet alles: er zijn tenslotte nog heel wat andere situaties die baat hebben bij die innovatieaftrek. Te veel om hier op te sommen, zelfs. Aarzel daarom niet om eens langs te komen – en dan vertellen we je er met veel plezier wat meer over.

Jouw innovatieaftrek berekenen? Dat doen we zo.

Eerst en vooral, hanteren we altijd dezelfde formule:

85% van de netto-inkomsten * (kwalificerende uitgaven * 130% / globale uitgaven).

Een beetje vaag? Begrijpen we. Daarom geven we graag wat verhelderende uitleg mee over al deze termen:

  1. ‘netto-inkomsten’ zijn de innovatie-inkomsten, minus de eigen kosten voor o&o (oftewel; onder onderzoek, waarmee we al het creatief werk dat op systematische basis verricht wordt, bedoelen) met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht.
  2. ‘kwalificerende uitgaven’ zijn de uitgaven voor werkelijk o&o, die verband houden met het intellectueel eigendomsrecht, exclusief interco facturatie.
  3. de noemer bevat ook die interco facturatie.
  4. de bovenstaande formule mag maximaal ‘1’ bedragen.

Worstel je toch nog met wat onduidelijkheid omtrent de inhoud van die breuk – en dus het bedrag van de innovatie-inkomsten? Begrijpelijk. Vraag daarom zeker een ruling aan, zodat je binnen de kortste keren rechtszekerheid kan creëren omtrent het geheel.

Aan jouw dossierverantwoordelijke bij accounting team, bijvoorbeeld? Wij staan tenslotte klaar voor jou, wanneer jij dat nodig hebt. Tot snel!

accountingteam_innovatie from accountingteam on vimeo.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.