kilometervergoeding

Kilometervergoeding vanaf 1 juli 2016

Kilometervergoeding vanaf 1 juli 2016: dit verandert!

Naar jaarlijkse gewoonte, zullen er een aantal tarieven aangepast worden: de tarieven die betrekking hebben op de kosten die eigen aan de werkgever zijn.

Dat zijn kosten die de werknemer/bedrijfsleider privatief heeft betaald, maar wel ten laste van de werkgever/vennootschap zijn omdat ze een beroepsmatig karakter hebben. Om die reden zijn ze niet belastbaar (kostenvergoedend) bij de genieter, en wel, geheel of gedeeltelijk, aftrekbaar bij de werkgever/vennootschap.

Per 1 juli van elk jaar wordt het tarief van de kilometervergoeding aangepast.

Van 1/7/2016 tot 30/06/2017 bedraagt de vergoeding: 0,3363euro/km.

Deze vergoedingen worden beschouwd als terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Er drukt dan ook geen sociale zekerheidsbijdragen op, noch belastingen.

Let wel op, ook deze vergoedingen moeten op de loonfiche van de begunstigde vermeld worden.

Is dat een maximum?

Neen. Het is een tarief dat de overheid aan zijn ambtenaren vergoed, en daardoor een forfait is dat niet ter discussie wordt gesteld bij een fiscale controle.

Als u een hogere kilometervergoeding wil betalen, dan kan dat. Tenminste, op voorwaarde dat je een goed onderbouwd dossier hebt waaruit blijkt dat het voorgestelde tarief op ernstige normen gebaseerd is en dus ook in overeenstemming is met de werkelijke kosten van het voertuig.

De 24000 km mythe

Volgens de literatuur van de fiscus mag je nooit meer dan 24000 km per jaar vergoeden aan één genieter. Daarboven zal de overheid bijkomende bewijzen vragen met betrekking tot de gereden kilometers. Dat is evenwel buiten de rechtspraak gerekend. Die geeft namelijk duidelijk aan dat er geen bovengrens bestaat.

Welke kilometer?

Het spreekt voor zich dat enkel het forfait, de vergoeding per kilometer, als een onbetwist gegeven beoogd wordt. Natuurlijk moet de de genieter, quid werkgever, wel aantonen dat de kilometers wel degelijk gereden zijn, én dat ze een beroepsmatig karakter hebben.

Net als elke andere kost in een boekhouding, komt die bewijslast exclusief ten laste van de werkgever/vennootschap, in dit geval samen met de genieter.

Meer weten?

Dat kan. Het enige wat jij moet doen, is ons contacteren. En dan beantwoorden wij met veel plezier al jouw vragen!

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.