kapitaalvermindering in

Kapitaalverminderingen vanaf 2018

Kapitaalverminderingen vanaf 2018: wat moet jij weten?

Momenteel zitten we nog in de huidige regeling. Op dit moment kunnen aandeelhouders die kapitaal (geld of natura) in de vennootschap inbrachten, dit er belastingvrij terug uithalen: dit dankzij een kapitaalvermindering. Dit zal in de toekomst nog steeds belastingvrij kunnen, maar slechts op langere termijn – en in ultimo bij vereffening.

Meer weten? Wij lichten toe!

2018: een nieuwe (complexe) regeling

Met deze nieuwe regeling gaat een kapitaalvermindering fictief telkens gepaard met een pro rata (of ‘evenredige’) uitkering van de reserves. Op een deel van de kapitaalvermindering zal dus 30% roerende voorheffing ingehouden worden, alsof het een dividendenuitkering betreft.

Een voorbeeld

Stel dat de vennootschap een kapitaal van 100.000 euro én beschikbare reserves van 200.000 euro heeft. In dit geval zal een kapitaalvermindering van 60.000 een gedeeltelijke belasting ondergaan. Er zal 30% roerende voorheffing verschuldigd zijn op 40.000 euro, wat dus ruw geschat op 12.000 euro uitkomt. Het saldo van 20.000 euro wordt belastingvrij uitgekeerd.

Het kapitaal van 40.000 euro dat zo in feite belast wordt uitgekeerd, kan pas in een latere fase belastingvrij worden uitbetaald bij liquidatie. Opgelet: er zijn natuurlijk wel wat uitzonderingen, zoals liquidatiereserves en wettelijke reserves. Deze moeten niet meegeteld worden in zo’n pro rata berekening.

Handig om weten

  1. De nieuwe regeling is niét van toepassing op kapitaal…
    … Dat gevormd werd in 2013-2014;
    … Dat gevormd werd door middel van vastgeklikte reserves (art. 537 wib 92)
    … Waarop al 10% betaald werd.
  2. De regeling treft voornamelijk personen die in persoonlijke naam aandeelhouder zijn.
  3. Het is raadzaam om te bekijken of een kapitaalvermindering 2017 überhaupt aangewezen is. We bekijken dit liefst geval per geval: het lijkt ons enkel verdedigbaar indien de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de vennootschap niet te zeer wordt aangetast. Voor vennootschappen die over weinig geviseerde reserves zouden beschikken, is hier waarschijnlijk geen noodzaak toe.

Heb je hier nog vragen over?

Aarzel dan niet om ons te contacteren: wij antwoorden met veel plezier op al jouw vragen.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.