kapitaalvermindering

Kapitaalvermindering: wat verandert er?

Wat moet jij allemaal weten over de vernieuwde kapitaalvermindering?

Het laatste zomerakkoord behaalde heel wat media-aandacht. Logisch, ook: sinds de afkondiging ervan weten we tenslotte dat dat er een daling van de vennootschapsbelasting zal plaatsvinden. Deze kapitaalvermindering is het gevolg van twee specifieke beslissingen uit het zomerakkoord van de regering.

Kort samengevat? Wie vanaf 1 januari 2018 geld terugstort, kan dit niet meer belastingvrij doen. Maar dat is natuurlijk niet alles wat je moet weten. Wij lichten toe!

Waarover gaat het precies?

Een kapitaalvermindering is een manier om overtollige liquiditeiten uit je vennootschap te halen, door middel van terugbetaling aan de aandeelhouders. Gezien het de facto ofwel over jouw eigen ingebracht vermogen gaat, ofwel over reeds fiscaal afgerekende winst (de zogenaamde ‘vastgeklikte reverves’), is dit belastingvrij.

Maar, dus. Vanaf 2018 is het niet meer mogelijk om vrij te beslissen om een kapitaalvermindering door te voeren in jouw vennootschap. Vanaf dan wordt een uitkering aan de aandeelhouders tenslotte altijd pro rata belast als een dividend, pro rata betekenende ‘de verhouding tussen dat kapitaal van de vennootschap en de opgebouwde reserves’.

Daardoor zal een kapitaalvermindering altijd gedeeltelijk belast worden als een dividend (30% roerende voorheffing).

Een taxshift? Neen.

Gelukkig is er van een échte taxshift nog geen sprake, gezien de financiering ervan wordt opgevangen binnen diezelfde vennootschapsbelasting. Denk aan: daling notionele interestaftrek, beperking fiscaal overgedragen verlies, autokosten, enzovoort.

Van een daling van de progressieve tarieven in de personenbelasting is dus geen sprake. Integendeel, zelfs: er wordt een nieuwe vermogensbelasting ingevoerd met de tax op effectenrekeningen. Ook de vrijheid die een aandeelhouder vandaag heeft om overtollig kapitaal uit de vennootschap te halen, wordt afgeschaft.

En nu?

Wel, bekijk het zo. Je hebt vanaf nu, tot het einde van het jaar, nog de kans om aan die nieuwe maatregel te ontsnappen, door voor die tijd een kapitaalvermindering te doen. Opgelet: elke kapitaalvermindering moet onderbouwd zijn door niet-fiscale motieven én vereist een notariële akte.

Met andere woorden… Overleg zeker eens met ons wat jouw opties zijn, zodat we samen nog tijdig actie kunnen ondernemen. Tot snel?

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.