winstpremie

Je werknemers extra motiveren? Dat doe je met de winstpremie.

Je werknemers extra motiveren? Dat doe je met de winstpremie.

Elke werkgever weet het: het is niet altijd even eenvoudig om je werknemers te motiveren. Gelukkig kwam daar vanaf 1 januari 2018 verandering in. Enter: de winstpremie: een nieuw ‘bonussysteem’ om elke werknemer dat ietsje meer aan te moedigen.

Maar, ja. Wat is een winstpremie, eigenlijk?

Wel, deze premie is een gevolg van het zomerakkoord. Daar werd besloten om de deelname van werknemers in de winst van de onderneming te verbeteren én te vereenvoudigen. Op deze manier werd het mogelijk voor ondernemingen om de werknemer een bonus op de verdeelbare winst toe te kennen – en dit allemaal binnen een voordelig (para)fiscaal regime.

Hoe werkt het?

De winstpremie laat dus toe om (een deel van) de winst van de vennootschap op flexibele wijze uit te keren aan de werknemer. En, geen zorgen: hiervoor moet je de werknemer géén stemrecht als aandeelhouder binnen de onderneming verlenen.

De invoering van het systeem verloopt relatief eenvoudig.

Twee manieren voor de bepaling van de winstpremie

Enerzijds hebben we de identieke winstpremie: deze is gelijk voor iedereen.

Anderzijds hebben we de gecategoriseerde winstpremie: deze kan onderscheid maken op basis van objectieve criteria. Denk bijvoorbeeld aan anciënniteit, weddeschaal, enzovoort. (opgelet: de differentiatie tussen de werknemers kan maximaal een schaal van 1 tot 10 zijn)

Beide soorten van de winstpremie zijn onderworpen aan formele vereisten en verslaggeving, hetzij ieders op een andere manier.

Algemene voorwaarden om rekening mee te houden

  1. de winstpremie moet worden toegekend aan alle werknemers: het is een collectieve bonus, die niet toegekend wordt op basis van individuele prestaties van de werknemer.
  2. enkel de vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, komen in aanmerking.
  3. het kan gaan om een percentage van het loon of een vast bedrag. Wordt er voor percentage gekozen? Dan moet deze berekening nauwkeurig uitgewerkt worden.
  4. de winstpremie kan niét ter vervanging van een bestaand loon gegeven worden.
  5. deze bonus is niet-recurrent: geen automatische toekenning voor de volgende boekjaren.
  6. er is een begrenzing op 30% van de totale brutoloonmassa.
  7. cumul met niet-recurrente en resultaatgebonden voordelen (op basis van coa nr. 90) is mogelijk.
  8. de premie komt niet in aanmerking voor de berekening van het vakantiegeld en de opzeggingsvergoeding.
  9. toekenning van een deel van de winst als bonus kan vanaf 01/01/2018, op basis van de winst van het boekjaar met vroegste afsluitdatum 30/09/2017.

Sociale zekerheid

De werkgever is géén bijdrage verschuldigd, gezien de winstpremie niet aanzien wordt als een loonbestanddeel.

Belangrijk om weten: de werknemer zal een solidariteitsbijdrage van 13,07% moeten afdragen.

Fiscale wetgeving

De winstpremie wordt onderworpen aan een bevrijdende belasting van 7% (belasting gelijkgesteld met inkomstenbelasting). Dit komt omdat het hier om een systeem van winstdeling gaat – en dus geen beroepsinkomen betreft.

Belangrijk om mee te geven: de winstpremie moet vermeld worden in de aangifte personenbelasting, waardoor ook gemeentebelasting verschuldigd wordt.

In de vennootschapsbelasting is de winstpremie een verworpen uitgave – en wordt ze dus belast.

Conclusie

De winstpremie is een bijzonder interessant financieel systeem om uw werknemer te belonen, naast de warrant, de niet-recurrente resultaatgebonden voordelen conform cao nr. 90.

Heb je nog vragen over alle concrete voorwaarden en formaliteit? Aarzel dan niet om ons te contacteren: wij beantwoorden graag al je vragen!

Daarnaast kan je ook altijd de website van de overheid bezoeken, waar er nog meer op detail wordt ingegaan op deze wetgeving.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.