nieuwe wetgeving voordeel alle aard

Hoger prijskaartje voor de VAA woonst

Het voordeel alle aard woonst: nieuwe wetgeving…

De berekening van het voordeel alle aard woonst is al jaren het onderwerp van discussie. Vooral de verschillende wijze van berekening wanneer het voordeel van woonst die ter beschikking werd gesteld door een vennootschap (vermenigvuldigd met 1,25 of 3,8 afhankelijk van het ki) of door een natuurlijk persoon (geen factor) stuitte op veel weerstand gezien het een ongelijke behandeling was.
De rechtspraak heeft in verschillende arresten de wetgever en bijgevolg ook de fiscus in het ongelijk gesteld.

Deze arresten zorgde ervoor dat de fiscus, via een circulaire in mei 2018, aankondigde dat het niet gebruik van de factor bij terbeschikkingstelling van een vennootschap van 1,25 of 3,8 voor de inkomstenjaren 2016 (indien tijdig) 2017 en 2018 niet bestraft zou worden.

Voor de voorgaande jaren kan men een ambtshalve ontheffing vragen, doch hier verzet de fiscus zich wel, waardoor een rechtsprocedure moet gestart worden. De visie van de rechtbanken voor deze procedure n.A.V. De ambtshalve ontheffing is nog niet gekend.

Het vervolg van de saga: er werd eind 2018 een kb gepubliceerd waarin wordt gesteld dat de berekeningen van het vaa woonst moet worden met een factor 2, zowel bij terbeschikkingstelling door een vennootschap, als bij terbeschikkingstelling door een natuurlijk persoon.

Voorbeeld op jaarbasis wanneer het ki hoger is dan 745 eur en een woning door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld aan de zaakvoerder, met een ki van 2.000,00 eur en een privégebruik van 75%:

* regel Di Rupo:

Kadastrale inkomen x indexatie x privégebruik x 100/60 (gebouw) x 3,8

2.000 eur (ki)x 1,7863 x 75% 100/60 x 3.8 is 16.969,85 eur

* na arresten en circulaire (2016-2017-2018):

Kadastrale inkomen x indexatie x privégebruik x 100/60 (gebouw)

2.000 eur (ki)x 1,7863 x 75% 100/60 is 4.465,75 eur

* vanaf 1/1/2019:

Kadastrale inkomen x indexatie x privégebruik x 100/60 (gebouw) x 2

2.000 eur (ki)x 1,7863 x 75% 100/60 x 2 is 8.931,50 eur

Raadpleeg ons uitgebreid artikel

Accountingteam adviseert je met raad en daad, twijfel niet ons te contacteren.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.