aWhZVzLhlYWRlcnMvYnVpdGVubGFuZHNlIHJlaXMucGn

Forfaitaire vergoeding buitenlandse dienstreizen: bedragen voor 2016

Recentelijk werden de nieuwe ‘per diem’ vergoedingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit zijn de vergoedingen die kunnen worden toegekend aan een werknemer of een bedrijfsleider voor een trip naar het buitenland.

Het bedrag geldt ter compensatie van kleine kosten die tijdens een verblijf in het buitenland worden gemaakt, bijvoorbeeld kosten voor maaltijden, taxiritten, lokale telefoongesprekken, fooien enzovoort.

Reis- en verblijfskosten zijn hier niet onder begrepen. Deze worden afzonderlijk terugbetaald, of rechtstreeks door de werkgever gedragen.

De bedragen in de tabel onder ‘categorie 1’ mogen per dag worden gebruikt bij een dienstreis voor minder dan 30 dagen. ‘Categorie 2’ slaat dan weer op dienstreizen van meer dan 30 dagen.

http://bit.ly/2staBG9

Er zijn natuurlijk een paar spelregels voor het gebruik van deze bedragen te volgen. Wij uiteraard graag ter uwe beschikking.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.