erfbelasting

Erfbelasting: nieuwe tarieven in 2018-2019

De tarieven van erfbelastingen veranderen in 2018-2019

Na veranderingen binnen het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht, worden nu ook de tarieven van erfbelasting (voorheen ‘successierechten’) aangepast. Een logisch gevolg, maar geen om luchtig over te gaan. Lees onze blog en wees goed voorbereid!

1. Erven in rechte lijn

Erfgenamen in rechte lijn zijn: partners, kinderen, stief- of zorgkinderen en ouders. Wie wat erft, wordt geregeld in het erfrecht. Maar, ja. Welke tarieven zijn hierop van toepassing? Wij lichten toe.

Huidige situatie

Belangrijk om weten: elke situatie moet steeds afzonderlijk berekend worden: enerzijds op het onroerend gedeelte – en anderzijds op het roerend gedeelte. Maar, algemeen bekeken, zitten de huidige tarieven als volgt in elkaar:

 • Op de eerste schijf (0 – 50.000 euro) is het tarief van 3% van toepassing.
 • Op de tweede schijf (50.000 – 250.000 euro) is het tarief van 9% van toepassing.
 • Voor een bedrag van meer dan 250.000 euro is het tarief van 27% van toepassing.

Nieuw wetsvoorstel

Binnen het nieuwe wetsvoorstel blijven bovenstaande tarieven behouden, maar worden er enkele categorieën van erfgenamen bevoordeeld.

 • De partner geniet een vrijstelling voor de eerste schijf van 50.000 euro over het roerend gedeelte van de erfenis. (in concreto een belastingbesparing van 1.500 euro op vele erfenissen)
 • Jongeren, die onder de 21 jaar zijn en beide ouders verliezen, verkrijgen een vrijstelling voor de gezinswoning én een vrijstelling tot 75.000 euro over de roerende goederen.
 • De langstlevende echtgenoot wordt vrijgesteld van erfbelasting verschuldigd op de gezinswoning. Dit was eerder zo – en blijft gewoon behouden.

2. Erven in zijlijn en anderen

Huidige situatie

Hier maken we een onderscheid tussen twee groepen. Enerzijds broers en zussen – anderzijds ‘anderen’.

De huidige tarieven voor broers & zussen zitten als volgt in elkaar:

 • Op de eerste schijf (0 – 75.000 euro) is het tarief van 30% van toepassing.
 • Op de tweede schijf (75.000 – 125.000 euro) is het tarief van 55% van toepassing.
 • Voor een bedrag van meer dan 125.000 euro is het tarief van 65% van toepassing.

De huidige tarieven voor ‘anderen’ zitten als volgt in elkaar:

 • Op de eerste schijf (0 – 75.000 euro) is het tarief van 45% van toepassing.
 • Op de tweede schijf (75.000 – 125.000 euro) is het tarief van 55% van toepassing.
 • Voor een bedrag van meer dan 125.000 euro is het tarief van 65% van toepassing.

Nieuw wetsvoorstel

Binnen het nieuwe wetsvoorstel worden zowel tarieven als schijven aangepast. De verandering die het meest in het oog sprint? Dat het tarief van 65% wordt afgeschaft!

De nieuwe tarieven voor broers & zussen zien er zo uit:

 • Op de eerste schijf (0 – 35.000 euro) is het tarief van 25% van toepassing.
 • Op de tweede schijf (35.000 – 75.000 euro) is het tarief van 30% van toepassing.
 • Voor een bedrag van meer dan 75.000 euro is het tarief van 55% van toepassing.

De nieuwe tarieven voor ‘anderen’ zien er zo uit:

 • Op de eerste schijf (0 – 35.000 euro) is het tarief van 25% van toepassing.
 • Op de tweede schijf (35.000 – 75.000 euro) is het tarief van 30% van toepassing.
 • Voor een bedrag van meer dan 75.000 euro is het tarief van 55% van toepassing.

Heb je hier nog vragen over?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen je graag vooruit!

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.