detachering in de eu

Detachering in de EU

Detachering in de eu: wat moet jij erover weten?

Detachering is het tijdelijk uitvoeren van taken door een werknemer of zelfstandige in het buitenland. Het is een buitenlandse tewerkstelling voor een langere opeenvolgende periode, waarbij de persoon in kwestie ook naar het gastland van tewerkstelling verhuist. Wij vertellen je er graag wat meer over!

Arbeids- en loonvoorwaarden

Wanneer een werknemer in een land van de europese unie tewerk gesteld wordt, gelden de arbeids- en loonvoorwaarden van het land van tewerkstelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verlofdagen en arbeidsduur. Hiervan kan afgeweken worden, als deze rechten ‘beter’ zijn in het land van de gewoonlijke tewerkstelling, of als het gastland beslist dat de regels van het thuisland gevolgd moeten worden bij een detachering van minder dan 1 maand.

Sociale zekerheid

De sociale zekerheid blijft echter behouden in het land waar hij/zij gewoonlijk tewerkgesteld is, indien de detachering niet meer dan 24 maanden duurt.

Bijvoorbeeld: een belgische werknemer wordt voor 3 maanden gedetacheerd naar frankrijk. De franse werkweek van 35 uren is van toepassing en hij/zij blijft onderworpen aan de sociale zekerheid van belgië.

Werkvergunning? Neen. Formulier a1? Ja.

Voor zover de detachering binnen de eu plaatsvindt, is er geen werkvergunning nodig. Eventuele beroepskwalificaties moeten, behoudens enkele uitzonderingen waarvoor een schriftelijke verklaring nodig is, niet bewezen worden.

Bij een detachering van een belgische werknemer naar een ander land moet wél een formulier a1 bij de rsz worden aangevraagd zodat men van de sociale zekerheid van belgië kan blijven genieten. Daarnaast moet ook de mutualiteit op de hoogte worden gesteld van de detachering, zodat men recht heeft op gezondheidszorg in het gastland.

Hou rekening met regelgeving en formaliteiten

Het is heel belangrijk om voorafgaand aan de detachering van een werknemer binnen de eu, de regelgeving na te kijken in het land van gewoonlijke tewerkstelling én in het land van detachering. Elk land heeft tenslotte zijn eigen procedures en regels, waaronder meldingsplicht, medisch attest, etc.

Voor zelfstandigen gelden minder formaliteiten en regels. Bij een detachering van een zelfstandige naar een land van de eu voor minder dan 24 maanden, moet een formulier a1 bij de rsvz worden aangevraagd om onder de belgische sociale zekerheid te blijven. Bovendien moet het gaan om een ‘gelijkaardige’ activiteit die men in het buitenland gaat uitvoeren, en moet men al enige tijd in belgië actief geweest zijn als zelfstandige.

Schakel accountingteam in voor alle nuttige info!

Als je beslist om een tijd in het buitenland te gaan werken als werknemer of zelfstandige, kan je je best goed informeren zodat alle formaliteiten zeker in orde zijn. Er is tenslotte ook nog zoiets als ‘grensarbeid’, waarbij je in het ene land werkt en in het andere woont – én je ten minste één keer per week naar huis gaat.

Laat je dus zeker goed informeren voor het correcte format!

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.