deeleconomie

Deeleconomie: de fiscale impact

Wat is de fiscale impact van een deeleconomie?

De deeleconomie wint steeds meer aan populariteit in ons land. Denk maar eens aan taxibedrijf uber en kamerverhuring airbnb. Hippe en jonge alternatieven voor zaken die we decennia lang op dezelfde, klassieke manier deden. Tot vandaag, dan.

En deze populariteit merkte ook de regering op: zij heeft tenslotte een apart belastingregime voor bepaalde inkomsten uit de deeleconomieën ontwikkeld. Want… Vergis je niet: ook deze inkomsten zijn belastbaar.

Hou rekening met de aard van de inkomsten

Eerst en vooral, is het belangrijk om te kijken naar de aard van de inkomsten. Zo komt verhuring van onroerende goederen (airbnb) of roerende goederen (het meubilair in een verhuurde kamer) niet in aanmerking voor dit belastingregime. Dit ondergaat tenslotte een eigen taxatie.

Enkel de diverse inkomsten (denk aan: extra service bij verhuring van een kamer, zoals ontbijt, of inderdaad de taxidienst van uber) komen hier wél voor in aanmerking, mits er aan bepaalde voorwaarden voldaan werd. Wij lichten toe.

De voorwaarden

  • Je mag de diensten enkel verlenen aan particulieren én dit via tussenkomst van een erkend platform.
  • De diensten mogen niet uitgeoefend worden in het kader van een beroepsactiviteit.
  • De bruto inkomsten uit deze diensten op jaarbasis mogen niet meer bedragen dan €5.100.
  • Je wordt belast op 20% van de bruto inkomsten die uitbetaald werden door een erkend platform.
  • Er is een forfaitaire kostenaftrek van 50% voorzien, waardoor de uiteindelijke belasting 10% bedraagt.
  • De aftrek van werkelijke beroepskosten is niet toegestaan.
  • Overschrijd je de grens van €5.100? Dan worden alle inkomsten aanzien als een beroepsinkomen én worden deze ook belast aan het progressief tarief.

Heb je hier nog vragen over?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij beantwoorden met veel plezier al jouw vragen!

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.