Ubo register

De deadline nadert…

Uitgesteld tot 30/09/2019! Ubo-register: een bijkomende verplichting voor alle vennootschappen.

In het kader van de strijd inzake het voorkomen van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, heeft de belgische wetgever de betreffende europese richtlijn omgezet in wet. Dit gebeurde reeds vorig jaar op 18 september 2017, maar deze zomer werd het koninklijk besluit pas gepubliceerd voor de uitwerking van deze wet.

Het koninklijk besluit legt de concrete modaliteiten vast van het ubo register.

Ubo staat voor ‘ultimate beneficial owner’, met name de uiteindelijke begunstigde van een vennootschap, of andere ‘andere juridische entiteiten’ binnen belgië, zoals een vereniging, maatschap of trust.

De overheid is verplicht om gedetailleerde informatie in te winnen van deze ubo’s en deze in een centraal register te verzamelen. Wie deze ubo’s zijn, is te lezen op de website van de fod (zie link hieronder).

Het kb treedt pas in werking op 31 oktober 2018 doch momenteel kan het register nog niet worden ingevuld of geraadpleegd door de bevoegde diensten.

Omdat de deadline van het invullen van het ubo register betrekkelijk snel zal vallen, kan u zich best al voorbereiden als volgt (cfr. Instructies fod):

  • Te zorgen voor een wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde met een e-id die de informatie genoemd in het koninklijk besluit via het elektronische platform myminfin in naam van uw organisatie kan invullen;
  • Te bepalen tot welke categorie uit de bovenstaande rubriek 2 uw uiteindelijke begunstigde behoort;
  • Te beschikken over nauwkeurige en uitvoerige informatie over de uiteindelijke begunstigden van uw organisatie en van alle juridische entiteiten waarvan uw uiteindelijke begunstigden gebruikmaken om zeggenschap over uw organisatie uit te oefenen;
  • Te beschikken over bewijsstukken waaruit blijkt dat uw informatie toereikend, accuraat en actueel is;
  • Te zorgen voor procedures binnen uw organisatie zodat elke wijziging in de informatie over uw uiteindelijke begunstigden binnen de maand aan het ubo-register wordt overgemaakt.

Uiteraard kunnen wij als accountingteam nv, u begeleiden bij iedere stap tot het invullen van dit register. U zal hiervoor ook vele documenten ontvangen van de banken en andere entiteiten, waar wij u ook kunnen bij helpen.

https://financien.Belgium.Be/nl/ubo-register

Copyright – accountingteam nv

 

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.