bezoldigingstheorie

De bezoldigingstheorie: hof van cassatie vraagt werkelijke prestaties

Twee nieuwe arresten betreffende de bezoldigingstheorie en de aftrekbaarheid van de kosten.

Het is een populair onderwerp in onze nieuwsbrief: de bezoldigingstheorie en de aftrekbaarheid van de kosten. Het komt tenslotte frequent voor dat bedrijfsleiders, naast een bezoldiging in geld, ook voordelen in natura ontvangen.

De bezoldigingstheorie stelt dan dat deze kosten slechts fiscaal aftrekbaar zijn, zolang er er werkelijk geleverde prestaties tegenover staan: deze dienen tenslotte om de belastbare inkomsten te genereren.

En in oktober 2016 heeft het hof van cassatie nogmaals zijn visie hierop versterkt en bevestigd in nieuwe arresten. Wij vertellen je er graag wat meer over.

Kosten zijn (algemeen) slechts fiscaal aftrekbaar van de inkomsten wanneer…

  • … Ze werkelijk gedragen zijn én dit bovendien aangetoond kan worden door bewijsstukken;
  • … De gedragen zijn in de loop van het jaar waarvoor de fiscale aftrek gevraagd wordt;
  • … Ze besteed zijn om beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden.
  • … Je bewijs kan leveren dat aan alle voorwaarden voldaan wordt.

Het hof voegt daaraan toe dat het niet relevant is of de kosten verband houden met het statutair doel van de vennootschap. Het is wél relevant dat ze bijdragen aan het genereren van belastbare inkomsten.

Kosten die verbonden zijn uit een voordeel alle aard

Vervolgens kwam er een bijkomende vraag uit de bus. “Zijn kosten, die verband houden met de verloning van de bedrijfsleider, altijd aftrekbaar als een voordeel alle aard wordt aangerekend aan die bedrijfsleider?”

— “Neen”, volgens het hof van cassatie. Het hof stelt tenslotte dat steeds de feiten moeten beoordeeld worden – waardoor er dus geen automatische aftrek volgt.

Waarom niet?

Twee redenen:

  1. Kosten die verbonden zijn uit een voordeel alle aard, zijn enkel aftrekbaar indien het toegekende voordeel een tegenprestatie levert voor prestaties van de bedrijfsleider in de vennootschap.
  2. Daarnaast moeten de kosten in verhouding staan tot omvang van de bezoldiging in geld en in natura van de bedrijfsleider.

Een voorbeeld:

Een vennootschap koopt een weekendverblijf aan – en stelt dit ter beschikking aan de zaakvoerder als vergoeding voor diens prestaties. Hij/zij wordt vervolgens belast voor privaat gebruik middels een voordeel alle aard. De kosten van de woonst worden in mindering gebracht van het resultaat van de vennootschap. Dit gaat dus niet automatisch op…

Wat moet je meenemen?

Eenvoudig. Het is niét het geval dat er geen kosten meer in aftrek mogen worden genomen. Maar je moet wel altijd je gezond verstand gebruiken. Enige voorzichtigheid is dus wel aan te raden.

Vragen?

Aarzel dan niet om accountingteam te contacteren. Wij vertellen je er graag wat meer over.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.