corona steunmaatregelen

Corona: update van de steunmaatregelen…

Wij wensen u graag meer informatie te verschaffen over de aanvullende ondersteuningspremie die sinds kort kan worden aangevraagd (let op : deadline 15 augustus 2020)

Deze premie dient ter ondersteuning van de ondernemers die tijdens de lockdown open zijn gebleven of na de versoepelingen van de coronamaatregelen zijn heropgestart en een omzetdaling van minstens 60% hebben. Zowel ondernemingen die verplicht moesten sluiten, als deze die niet verplicht moesten sluiten kunnen dus een beroep doen op de ondersteuningspremie.

De ondernemingen die verplicht moesten sluiten en een beroep konden deden op de hinderpremie moeten hun zaak hebben heropend en geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de nationale veiligheidsraad.

De ondernemingen die niet verplicht dienden te sluiten en een beroep konden doen op de gewone compensatiepremie moeten worden geconfronteerd met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot en met 31 mei 2020 (in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar )

Het is niet noodzakelijk dat de hinderpremie of compensatiepremie werd aangevraagd, het is voldoende om onder het toepassingsgebied te vallen. Wat dan wel weer belangrijk is, is dat de omzetdaling alleen te wijten is aan de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de nationale veiligheidsraad.

Per ondernemingsnummer dient u 1 aanvraag in, de premie wordt toegekend per ondernemingsnummer ongeacht het aantal vestigingen.

Wanneer kom je in aanmerking?

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep met een beroepsinkomen (netto) in 2019 van minstens 13.993,78 EUR
 • Zelfstandige in bijberoep met een beroepsinkomen (netto) in 2019 tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR en als loontrekkende minder dan 80% tewerkgesteld
 • Minstens 1 VTE bij RSZ ingeschreven

Wie komt er zeker niet in aanmerking:

 • Holdingvennootschappen
 • Patrimoniumvennootschappen
 • Activiteiten van hoofdkantoren
 • Managementvennootschappen
 • Ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij agentschap innoveren en ondernemen naar aanleiding van de terugvordering van een onterecht ontvangen hinderpremie of compensatiepremie
 • Ondernemingen die op 1 mei 2020 nog niet waren opgestart

De premie bedraagt 2.000,00 EUR voor ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep en 1.000,00 EUR voor zelfstandigen in bijberoep.

De omzetdaling van minstens 60% wordt dus vergeleken met eenzelfde referentieperiode in 2019. Voor de zaken die niet verplicht diende te sluiten is deze referentieperiode 1 mei – 31 mei. Voor de zaken die verplicht diende te sluiten is dit een overzicht met de in acht te nemen data:

 • Doe het zelf zaken en tuincentra: 18 april
 • Dierenpensions: 20 april
 • Stoffenwinkels: 4 mei
 • Detailhandel: 11 mei
 • Contactberoepen, sportaccommodaties, musea en dierentuinen: 18 mei
 • Horeca en toerisme: 8 juni
 • Wellnesscentra, casino’s, pretparken, bioscopen, zwembaden, feestzalen, markten en kermissen: 1 juli

Wanneer U na deze data nog vrijwillig gesloten was komt U in aanmerking als u uiterlijk op 27 juli heropend bent. De doorstartperiode is de maand volgend op de heropeningsdatum.

De omzetdaling wordt beoordeeld aan de hand van dag ontvangsten, geleverde prestaties en tijdsregistratie. U moet kunnen aantonen dat er een verminderde prestatie is en geen uitgestelde facturatie. De omzetdaling mag alleen te wijten zijn aan de coronamaatregelen.

Let op indien u geen aanvraag heeft gedaan voor de hinderpremie of compensatiepremie, maar toch beroep wil doen op deze premie zal u eveneens moeten aantonen wat het verband is tussen de maatregelen en uw beroepsuitoefening. U zal dus bij uw aanvraag moeten vermelden over welke maatregelen het gaat en hoe deze uw beroepsuitoefening beïnvloedt.

De aanvraag dient u als zelfstandige zelf te doen via de website van VLAIO. U heeft hiervoor tijd tot en met 15 augustus 2020.

Hiervoor gaat u naar de volgende website: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie/hoe-vraag-je-de-corona-ondersteuningspremie-aan. Daar mag u op de roze knop aanvragen klikken. U kan dan aanmelden met uw identiteitskaart en bijhorende pincode. U zal dan worden doorverwezen naar de aanvraag. U kan best uw ondernemingsnummer en bankrekeningnummer bij de hand houden. De omzetdaling van 60% zal bij de indiening van de aanvraag worden gedaan via een verklaring op eer. U dient wel de bewijsstukken bij te houden vermits u tot 5 jaar lang controle kan krijgen. Indien achteraf blijkt dat u de premie ten onrechte heeft ontvangen zal u de premie alsnog moeten terugstorten.

Let op u mag deze aanvullende ondersteuningspremie niet verwarren met het relance-overbruggingsrecht. Het relance-overbruggingsrecht is een uitkering waar alle zelfstandigen rechtop hebben tijdens de periode van heropstart tijdens de maanden juni, juli en augustus. Er is een voorwaarde aan gekoppeld van minstens 10% omzetdaling van de activiteiten in omzet of bestellingen na heropstart van de activiteiten in het tweede kwartaal van 2020 (in vergelijking met het tweede kwartaal in 2019). Deze aanvraag kan worden gedaan via uw sociaal verzekeringsfonds.

Bron: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie/wie-heeft-recht-op-een-corona

Mocht u hier nog vragen over hebben of u wenst meer toelichting, aarzel dan zeker niet ons te contacteren.

AccountingTeam nv

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.