coronavirus hulp

Corona: Een duwtje in de rug…

UPDATE MAATREGELEN TER ONDERSTEUNING

We hebben u reeds enkele overzichten gestuurd met de maatregelen die de overheid heeft genomen in het kader van uitbraak van het Corona Covid19 virus.

Vermits de algemene maatregelen niet gewijzigd zijn, is het niet nodig u opnieuw een volledig overzicht te bezorgen. Echter heeft de overheid wel een beslissing genomen betreffende de percentages van de voordelen van de voorafbetaling.

De overheid heeft beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en vierde vervaldag (respectievelijk 10 oktober en 20 december) te verhogen. Op deze manier wordt het uitstellen van de voorafbetaling minder nadelig. Het gaat dus alleen over de percentages van de voordelen van de voorafbetaling van de derde en vierde voorafbetaling, de eerste en tweede blijven hetzelfde.

Personenbelasting Vennootschapsbelasting

(geen dividenduitkering)

Vennootschapsbelasting

(met dividenduitkering)

VA1 3% 9% 9%
VA2 2,5% 7,5% 7,5%
VA3 2,25% 6,75% 6%
VA4 1,75% 5,25% 4,5%

Let wel deze maatregel is alleen bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze maatregel geldt dan ook niet voor bedrijven die:

  • Inkoop eigen aandelen doen of een kapitaalvermindering
  • Dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

In een concreet voorbeeld ziet dit er als volgt uit:

Stel er is een geraamde verschuldigde belasting ten belope van 40.000,00 EUR.

In VA1 en VA2 zal u een voorafbetaling doen van 15.000,00 EUR en in VA3 en VA4 een voorafbetaling van 5.000,00 EUR. Moest er geen voorafbetaling zijn gebeurd, is een vermeerdering verschuldigd van 2.700,00 EUR (40.000,00 x 6,75%). Door een voorafbetaling te doen wordt er een bonificatie toegekend, die in mindering komt van die vermeerdering.

De vermeerdering is in dit geval weggewerkt, in beide situaties.

Stel u draait de voorafbetalingen om, dus u betaalt in VA1 en VA2 5.000,00 EUR en in VA3 en VA4 15.000,00 EUR.

Voorafbetaling zonder coronamaatregel Voorafbetaling met coronamaatregel
VA1 5.000,00 x 9%= 450,00 5.000,00 x 9%= 450,00
VA2 5.000,00 x 7,50%= 375,00 5.000,00 x 7,50%= 375,00
VA3 15.000,00 x 6%= 900,00 15.000,00 x 6,75%= 1.012,50
VA4 15.000,00 x 4,50% = 675,00 15.000,00 x 5,25% = 787,50
Totaal VA 2.400,00 2.625,00

In deze situatie bedraagt de totale weggewerkte vermeerdering 2.400,00 EUR.

Er is nog een verschuldigde vermeerdering van 300,00 EUR (zonder coronamaatregel).

Ook met de nieuwe percentages is er nog een vermeerdering verschuldigd, ten belope van 75,00.

Merk dus op dat het steeds voordeliger blijft uw voorafbetalingen te doen op de eerste en tweede vervaldag en daar reeds de grootste som te voorzien (meest optimaal is 75 % op VA1). Door het ritme van uw voorafbetalingen aan te houden vermijdt u een vermeerdering op het einde van de berekening. De verhogingen in het 3de en 4de kwartaal zijn immers niet van die aard dat zij dermate groot verschil opleveren.

Voor meer info kan u op volgende website terecht: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/corona-steunmaatregel-wijziging-percentages-voorafbetalingen-van-de-inkomstenbelasting

Mocht u nog met vragen zitten, aarzel dan zeker niet uw dossierverantwoordelijke of onze juristen te contacteren.

Wij volgen de situatie op de voet op en staan u dan ook graag bij in deze onzekere en penibele tijden.

AccountingTeam nv

 

DISCLAIMER – 8 april 2020

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden en dient gelezen te worden in de tijdsgeest waarin het werd geschreven. Deze materie is voortdurend onderhevig aan wijzigingen, en AccountingTeam staat niet garant voor updates van de artikelen aan nieuwe wetgeving. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.