aWhZVzLhlYWRlcnMvQlRXLnBuZw

Btw op verbouwingen

De Belg heeft een baksteen in de maag: bouwen en verbouwen, het liefst aan gunstmaatregelen. We kenden de regel allemaal, wanneer u een woning, ouder dan 5 jaar, verbouwt, kan u, onder voorwaarden, genieten van een verlaagd BTW tarief van 6% i.p.v. 21%.

Maar deze regel werd aangepast.

Vanaf 12 februari 2016:

Het tarief van 6% blijft van toepassing, maar is enkel nog voor een verbouwing (of onderhoud) van een woning ouder dan 10 jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel: indien u een overeenkomst heeft afgesloten voor 11 februari 2016 voor een verbouwing, en deze werd, ondertekend door uzelf en de aannemer in kwestie, voor deze datum aan uw BTW-kantoor bezorgd, dan kan u nog genieten van een tarief van 6% voor een verbouwing van een woning tussen 5 en 10 jaar, indien de werken worden uitgevoerd voor 31 december 2017.

De andere voorwaarde blijft uiteraard ongewijzigd.

Met name is het tarief van 6% enkel van toepassing op privéwoningen, ttz de woning moet uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt worden voor privatieve doeleinden.

Tot slot moeten werken rechtstreeks aan de eindgebruiker gefactureerd worden.

Levering en plaatsing van de materialen gebeuren door dezelfde dienstverlener. Als u zelf uw materialen gaat aankopen, drukt daar wel 21% BTW op.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.