binnenlandse dienstreis

Binnenlandse dienstreizen: aanpassing van de vergoeding

De vergoeding voor binnenlandse dienstreizen verandert vanaf 1 september 2017.

Op 1 september 2017 veranderden voor ambtenaren van de federale overheid de voorwaarden en bedragen betreffende de vergoeding voor binnenlandse dienstreizen. Deze vergoedingen werden vastgesteld aan de hand van zogenaamde ‘ernstige normen’ en zijn van toepassing op werknemers én bedrijfsleiders.

De wijzigingen

Vanaf 1 september 2017 zullen er dus wat wijzigingen van kracht gaan op gebied van de binnenlandse dienstreizen, zowel qua voorwaarden als qua bedragen.

De voorwaarden tot toekenning van een binnenlandse dagvergoeding:

  • De dagreis moet meer dan 6u bedragen, waarin de middag vervat zit.
  • De dienstverplaatsing bevindt zich op meer dan 25 kilometer van de administratieve vestiging (centrum – centrum gerekend).
  • Er mag geen andere vorm van maaltijdvergoeding zijn.
  • Per binnenlandse dagreis wordt er een maximaal bedrag van €16,73 toegekend. Is dit meerdere malen per maand? Dan kan er een maximum forfaitaire maandvergoeding van €267,68 uitbetaald worden (voor maximaal 16 keer, dus).
  • Is een overnachting vereist én reikt de dienstverplaatsing verder dan 75 kilometer? Dan bedraagt de forfaitaire vergoeding €125,51.
  • Opgelet: werk je minstens 40 kalenderdagen per jaar op hetzelfde adres? Dan kan er hiervoor géén dagreisvergoeding worden uitbetaald.

Uiteraard is het altijd belangrijk om een dossier ter staving op te bouwen, waarin onder andere de datum, de reden, de klant en de duur van de verplaatsing vermeld staan.

En buitenlandse dienstreizen?

De forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen zijn al sinds 2014 ongewijzigd. De bedrijfsleider of werknemer mag zich hiervoor beroepen op de dagvergoedingen die van toepassing zijn op ambtenaren van categorie 1.

Meer weten?

Dat kan! Aarzel niet om ons te contacteren, zodat wij je helemaal wegwijs kunnen maken in de wereld van vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen. Tot snel?

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.