backservice ipt

Backservice ipt

Backservice bij een ipt… Hoe werkt dat?

Zelfstandigen kunnen op verschillende manieren sparen voor een aanvullend pensioen: deze nieuwe pensioenovereenkomst voor zelfstandigen gaat officieel van kracht op 1 juli 2018.

Een bedrijfsleider kan tenslotte een groepsverzekering afsluiten via de vennootschap: de zogenaamde interne pensioensvoorziening (ipt). En bij deze ipt is het mogelijk om ook premies te storten voor het verleden, iets wat we ‘backservice’ noemen. Met het storten van deze premie, voer je eigenlijk een inhaalbeweging uit voor de dienstjaren in het verleden. Wij lichten toe!

De voordelen van de backservice

Waarom jij er idealiter voor kiest om een backservice premie te storten? Ah… Door alle voordelen, natuurlijk!

  • Eerst en vooral: door een backservice te storten, wordt het mogelijk om een hoger pensioen te ontvangen gedurende een aantal jaren.
  • Bovendien mag de vennootschap de backservice integraal aftrekken als beroepskost, waardoor het belastbaar inkomen verlaagd wordt. Waardoor er dus ook minder belasting verschuldigd is in de vennootschap.

Waar moet ik rekening mee houden?

Enkele zaken om in het achterhoofd te houden:

  • Je kan tot maximaal tien jaar terug gaan én je moet rekening blijven houden met de 80%-regel. De backservice is dus enkel mogelijk indien er nog ruimte is. Wat dus ook betekent dat je premies mag storten voor jaren waarin de bedrijfsleider helemaal nog geen zelfstandige was!
  • Wil je nog een backservice storten? Doe dit dan zeker nog in 2017! In 2018 zal de vennootschapsbelasting nieuwe tarieven krijgen, waardoor de belastingbesparing ook minder zal zijn. Daarnaast zal ook de 80%-regel vanaf 2019 minder gunstig berekend worden.

Vragen? Contacteer accountingteam!

Wil jij nog een backservice volstorten? Goed idee! Wij begeleiden jou hier uiteraard graag in, steeds rekening houdend met de concrete gegevens in jouw dossier. Aarzel dus niet om ons te contacteren. Tot snel!

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.