aWhZVzLhlYWRlcnMvYWNjbVudGluZRlYWucGn

Accountingteam als erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille 2016

Wat is de KMO-Portefeuille?

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers gevestigd in Vlaanderen financiële steun kunnen krijgen bij aankoop van ondernemerschap bevorderende diensten en KMO-groeitrajecten.

  • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40 % steun genieten via de KMO-portefeuille. U ontvangt, voor beide pijlers samen, max. 10.000,00 EUR steun per jaar
  • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30 % steun genieten via de KMO-portefeuille. U krijgt max. 15.000,00 EUR per jaar.

ISO9001:2008 kwaliteitslabel en KMO portefeuille

Het leveren van kwalitatieve dienstverlening is uiteraard een hoofdbekommernis van iedere zichzelf respecterende professional. Het is helaas ook een waardeloos modewoord geworden. Net als ‘pro activiteit’ Zoveel waarde voor onze ondernemers, die dagelijks merken dat het geen inhoudsloze strijdkreten zijn.

Door de jaren heen hebben we AccountingTeam een structuur gegeven waardoor we in de gelegenheid zijn om onze klanten meermaals per jaar rond een vergadertafel uit te nodigen en overleg te hebben, niet alleen over uw onderneming en diens resultaten, maar ook over uzelf, in uw persoonlijke planning en successie enzovoorts.
Zo hebben wij al overleg gehad, nog voor u een beslissing neemt, nog voor u er zelf aan gedacht heeft. Dat heet pro-activiteit.

Die uitgewerkte structuur in z’n totaliteit heeft sedert enkele jaren het kwaliteitslabel ISO9001:2008 verworven. Die erkenning delen we graag met u.

AccountingTeam NV is erkend als dienstverlener in de pijler Advies. Enkel advies dat niet tot de dagdagelijkse werkzaamheden behoren kunnen gesubsidieerd worden.

Ons erkenningsnummer DV.A109406

Indien u wenst staan wij u graag te woord met verdere uitleg aangaande de KMO-Portefeuille en de financiële steun die u als ondernemer kan aanvragen.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.