Financiële audit van je onderneming

Tijdens een financiële audit leggen we jouw cijfers naast je beleid. We geven een antwoord op belangrijke financiële vragen over jouw rendabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. We kijken ook naar de evolutie van de voorbije jaren én we vragen ons af of jouw onderneming wel op het goede spoor zit.

Een audit voeren we op basis van je boekhouddocumenten uit, en we vertalen ze naar een rapport vol aanbevelingen voor de directie of raad van bestuur. Verwacht geen algemeenheden - wél een concreet cijferrapport met nuttig advies.

We zijn ervan overtuigd dat een boekhouder mét een mening jouw bedrijf helpt groeien. Daarom geven we jou ook onze kijk op de cijfers zodat je de juiste beslissingen kunt nemen.

Reken op AccountingTeam voor onder meer:

  • consolidatiebalans
  • deskundigenverslag
  • jaarrapport
  • jaarrekening
  • notulen en verslagen