RSZ -vrijgestelde bedragen

Verhoging van RSZ -vrijgestelde bedragen bij feestelijkheden

08-05-2018

Verhoging van RSZ -vrijgestelde bedragen bij feestelijkheden is bijna een feit.

Bij bepaalde 'feestelijke gelegenheden' kan u uw werknemer een cadeau of premie betalen, welke is vrijgesteld van RSZ bijdragen. De initiële bedragen dateerden al van 2011 en worden binnenkort verhoogd, zo meldt de website van minister van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

- geschenken naar aanleiding van het sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar: verhoging van 35 naar 40 euro

- geschenken voor een eervolle onderscheiding: verhoging van 105 naar 120 euro

- geschenken voor pensionering: verhoging van 35 naar 45 euro per dienstjaar en verhoging van het minimum- en maximumbedrag van 105 en 875 euro naar 120 en 1000 euro

- geschenken ter gelegenheid van een huwelijk of van het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning: verhoging van 200 naar 245 euro

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde documenten of informatie via website, mail of brief, worden slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Noch de verzending noch de ontvangst van dit materiaal creëert een accountant/cliënt-relatie tussen de zender en de ontvanger. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.