Benieuwd hoe innovatieaftrek kan leiden tot belastingvermindering? Ontdek het hier!

17-05-2018

Benieuwd hoe innovatieaftrek kan leiden tot belastingvermindering? Ontdek het hier!


Innovaties kunnen beschermd worden, middels een octrooi/patent.

Die kunnen leiden tot de belastingvermindering middels innovatie-aftrek.

Wie komt in aanmerking voor de innovatie aftrek?

Binnenlandse vennootschappen en Belgische vestigingen van buitenlandse vennootschappen komen in aanmerking.

U hoeft geen eigen onderzoekscentrum te hebben.

De innovatie aftrek is een belastingvermindering die betrekking heeft op uw intellectuele eigendomsrechten.

Dat gaat maw over

- Octrooien

- Kwekersrechten

- Auteursrechten op beschermde software, op bijkomende voorwaarde dat deze moet voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject- of programma.

- …

De aftrek bedraagt 85% van de netto inkomsten uit de intellectuele eigendom en kan je toepassen vanaf de aanvraag van het recht. De niet benutte aftrek is overdraagbaar naar volgende jaren.

toch moet je rekening houden met een aantal beperkingen:

85% van de netto inkomsten * (kwalificerende uitgaven*130% / globale uitgaven)

Enige aandacht aan je boekhoudkundige verwerking van één en ander zal belangrijk worden.

Netto inkomsten zijn de innovatie inkomsten -/- eigen kosten O&O m.b.t. het IP

Kwalificerende uitgaven zijn die uitgaven voor werkelijk O&O die verband houden met het IP recht, excl. interco facturatie.

De noemer bevat ook die interco facturatie.

De breuk mag maximaal 1 zijn.

Het is wellicht zinvol om een ruling te vragen zodat je rechtszekerheid creëert omtrent de inhoud van de breuk

Vraag raad aan uw dossierverantwoordelijke.


Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde documenten of informatie via website, mail of brief, worden slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Noch de verzending noch de ontvangst van dit materiaal creëert een accountant/cliënt-relatie tussen de zender en de ontvanger. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.


Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.