Erfbelasting: Nieuwe tarieven in aantocht in 2018-2019

17-05-2018

Erfbelasting: Nieuwe tarieven in aantocht 2018-2019

Na het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht, worden nu ook de tarieven van erfbelasting (voorheen “successierechten”) aangepast. Een logisch gevolg.

Erven in rechte lijn

Erfgenamen in rechte lijn zijn partners, kinderen, stief- of zorgkinderen en ouders. Wie wat erft, wordt geregeld in het erfrecht.

De tarieven die hierop van toepassing:

Huidige situatie

Op de 1ste schijf van 0 – 50.000 EUR is het tarief 3 % van toepassing, voor de 2de schijf van 50.000 – 250.000 EUR wordt het 9 %, voor een bedrag van meer dan 250.000 EUR geldt 27 %.

(steeds afzonderlijk te berekenen op enerzijds het onroerend gedeelte en anderzijds het roerend gedeelte van de erfenis).

Nieuw wetsvoorstel

De tarieven blijven behouden, maar er worden enkele categorieën van erfgenamenbevoordeeld.

De partner verkrijgt een vrijstelling voor de eerste schijf van 50.000,00 EUR over het roerend gedeelte van de erfenis (in concreto een belastingbesparing aldus van 1.500 euro op vele erfenissen)

Jongeren die voor ze de leeftijd van 21 jaar bereiken beide ouders verliezen:verkrijgen een vrijstelling voor de gezinswoning en een vrijstelling tot 75.000,00 EUR over de roerende goederen.

De vrijstelling voor de langstlevende echtgenoot van erfbelasting verschuldigd op de gezinswoning blijft behouden.

Erven in zijlijn en anderen

Huidige situatie

Broers en zussen: voor de 1ste schijf van 0 – 75.000 EURO is het tarief 30 % van toepassing, voor de 2de schijf van 75.000 EURO – 125.000 EUR wordt het 55 %, voor een bedrag van meer dan 125.000 EURO geldt 65 %.

Anderen: voor de 1ste schijf van 0 – 75.000 EURO is het tarief 45 % van toepassing, voor de 2de schijf van 75.000 EURO – 125.000 EUR wordt het 55 %, voor een bedrag van meer dan 125.000 EURO geldt 65 %.

Nieuw wetsvoorstel

Zowel de tarieven alsook de schijven worden aangepast in de nieuwe regeling, waarbij vooral in het oog springt dat het tarief van 65% wordt afgeschaft.

Broers en zussen: voor de 1ste schijf van 0 – 35.000 EURO is het tarief 25 % van toepassing, voor de 2de schijf van 35.000 EURO – 75.000 EUR wordt het 30 %, voor een bedrag van meer dan 75.000 EURO geldt 55 %.

Anderen: voor de 1ste schijf van 0 – 35.000 EURO is het tarief 25 % van toepassing, voor de 2de schijf van 35.000 EURO – 75.000 EUR wordt het 45 %, voor een bedrag van meer dan 75.000 EURO geldt 55 %.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde documenten of informatie via website, mail of brief, worden slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Noch de verzending noch de ontvangst van dit materiaal creëert een accountant/cliënt-relatie tussen de zender en de ontvanger. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.