Strijd tegen “ver”vennootschappelijking

20-11-2017

Strijd tegen “ver”vennootschappelijking

Deze regeling vloeit voort uit het zomerakkoord 2017, en wordt ingevoerd om de drempel te verhogen om over te stappen naar een vennootschap enerzijds, of te werken met meerdere vennootschappen anderzijds.

De basisintentie is om de bezoldiging van bedrijfsleiders, zaakvoerders van de vennootschap, op te trekken naar minimaal 45.000 euro, of minimaal de helft van de belastbare winst indien deze lager is dan 90.000,00 euro.

De nieuwe sancties bij een te lage verloning zijn de volgende :

  • De vennootschap verliest het recht op toepassing van het verlaagd tarief bij een te lage bezoldiging.
  • Er zal een bijzondere taxatie van10 % van toepassing zijn, dewelke berekend wordt op het bedrag dat te weinig aan bezoldiging werd uitgekeerd.
    Deze laatste bijzondere taxatie wordt in fases ingevoerd ➔ voor aanslagjaren 2019 en 2020 bedraagt die de helft, 5 %.
    De bijzondere taxatie zal niet van toepassing op startende ondernemingen, voor de eerste 4 jaar.

Disclaimer
De door AccountingTeam aangeleverde tekst worden slechts voor informatiedoeleinden aangeboden, en dient gelezen te worden in de tijdsgeest, november 2017, met name voordat de definitieve wetgeving gestemd is. Dit artikel vormt geen juridisch of ander professioneel advies en de lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst concreet juridisch advies in te winnen. De tekst mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt, elk ander gebruik is verboden. AccountingTeam aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.