Nieuwe tarieven vennootschapsbelasting

20-11-2017

Nieuwe tarieven vennootschapsbelasting

Vanaf 2018 is er een tariefverlaging voorzien van vennootschapsbelasting.

Hierbij een overzicht :

2018-2019

2020

Nominaal tarief (niet kleine ondernemingen)

Oud

33,99%

33,99 %

Nieuw

29,58%

25 %

Verlaagd tarief (kleine ondernemingen)

Oud

Getrapt
(24,25 – 31 en 34,5 %)


Nieuw


20,4% (< € 100.000 winst)

29,58 % (> € 100.000 winst)


20 % (< € 100.000)

25% (>€ 100.000)

Disclaimer
De door AccountingTeam aangeleverde tekst worden slechts voor informatiedoeleinden aangeboden, en dient gelezen te worden in de tijdsgeest, november 2017, met name voordat de definitieve wetgeving gestemd is. Dit artikel vormt geen juridisch of ander professioneel advies en de lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst concreet juridisch advies in te winnen. De tekst mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt, elk ander gebruik is verboden. AccountingTeam aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.