Nieuwe autofiscaliteit voor vennootschappen

20-11-2017

Nieuwe autofiscaliteit voor vennootschappen

De berekening van het percentage van aftrekbaarheid van bedrijfswagens wordt gewijzigd vanaf 2020.

De formule zal devolgende worden:
120 % - (0,5 % x Co2 uitstoot)x 0,95 (voor benzinemotor) of 0,90 (voor aardgas).

De aftrek wordt beperkt tot 40 % voor wagens met een grotere uitstoot dan 200 gr/km.
De maximum aftrek bedraagt 100 % (afschaffing 120 % aftrek voor electrische wagens).

Voorbeeld voor een Co2waarde van 98 gr :

Nieuw

Oud

Diesel

120 % - (0,5% x 98)

71%

90%

Benzine

120 % - (0,5%x 0,95 x 98)

73,45 %

90%

Voor plug-in hybride wagens wordt de “valse CO2uitstoot” niet meer in acht genomen voor wagens aangekocht vanaf 01/01/2018. De CO2 waarde wordt vastgelegd op basis van de niet-hybride wagen tegenhanger, en indien die er niet is, de CO2waarde x 2,5.
(vandaar de reclame tegenwoordig van automerken om nu nog in 2017 uw plug-in hybride wagen te bestellen).

Ook dit laatste heeft gevolgen voor het berekenen van het voordeel alle aard, waarop de bestuurder van een “fake” hybride wagen wordt belast ➔ vanaf 2020 zal voor de berekening ook worden rekening gehouden met de CO2 waarde van de gewone tegenhanger van die wagen. Dus dit VAA zal sterk stijgen.
Maar ook deze berekeningsmethode van het voordeel wordt niet aangepast voor wagens aangekocht voor 1/1/2018.

Disclaimer
De door AccountingTeam aangeleverde tekst worden slechts voor informatiedoeleinden aangeboden, en dient gelezen te worden in de tijdsgeest, november 2017, met name voordat de definitieve wetgeving gestemd is. Dit artikel vormt geen juridisch of ander professioneel advies en de lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst concreet juridisch advies in te winnen. De tekst mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt, elk ander gebruik is verboden. AccountingTeam aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.