Kapitaalvermindering ... nieuwe spelregels

02-11-2017

Kapitaalvermindering … nieuwe spelregels

Het zomerakkoord haalde voornamelijk media aandacht door de aangekondigde daling van de vennootschapsbelasting.

Van een echte TaxShift is vooralsnog geen sprake, gezien grotendeels de financiering ervan wordt opgevangen binnen diezelfde vennootschapsbelasting (daling notionele interestaftrek, beperking fiscaal overgedragen verlies, autokosten etc). Van een daling van de progressieve tarieven in de personenbelasting is geen sprake. Integendeel er wordt een nieuwe vermogensbelasting ingevoerd met de tax op effectenrekeningen. Ook de vrijheid die een aandeelhouder op vandaag heeft om overtollig kapitaal uit de vennootschap te halen wordt afgeschaft.

Waar gaat het over?

Een kapitaalvermindering, door terugbetaling aan de aandeelhouders, is een manier om overtollige liquiditeiten uit uw vennootschap te halen. Gezien het de facto over ofwel uw eigen ingebracht vermogen gaat, ofwel over reeds fiscaal afgerekende winst (=de zogenaamde vastgeklikte reserves) … is dat belastingvrij.

Vanaf 2018 (!) zal u echter niet langer vrij kunnen beslissen om een kapitaalvermindering door te voeren in je vennootschap. Immers, vanaf dan zal een uitkering aan de aandeelhouders altijd pro rata belast worden als een dividend. Pro rata als de verhouding tussen dat kapitaal van de vennootschap en de opgebouwde reserves. Daardoor zal een kapitaalvermindering altijd, gedeeltelijk, belast worden als een dividend (30% roerende voorheffing).

U heeft met andere woorden nog tot het einde van het jaar om aan die nieuwe maatregel te ontsnappen, door voor die tijd een kapitaalvermindering te doen. Wij brengen in herinnering dat elke kapitaalvermindering onderbouwd moet zijn door niet fiscale motieven, en het bovendien een notariële akte vereist.

Overleg het zeker met ons zodat nog tijdig actie kan genomen worden.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.