Backservice IPT

02-11-2017

Backservice IPT

Als bedrijfsleider is het mogelijk een groepsverzekering af te sluiten via de vennootschap, een zogenaamde ‘IPT’ (interne pensioenvoorziening). In deze IPT is het mogelijk een backservice premie te storten, als inhaalbeweging voor de dienstjaren in het verleden.
De 80% regel blijft uiteraard overeind dus de backservice is enkel mogelijk in het geval dat er nog ruimte is.

Door het storten van de backservice is het mogelijk een hoger pensioen te ontvangen gedurende een aantal jaren en gezien deze aftrekbaar is in de vennootschap wordt het belastbaar inkomen verlaagd. Dit heeft dan ook tot gevolg dat er minder belasting verschuldigd is in de vennootschap.

Mocht u nog een backservice wensen te storten, is het interessant om dit nog in 2017 te doen. In 2018 wordt de vennootschapsbelasting verminderd waardoor de belastingbesparing ook minder zal zijn. Bovendien zal de 80% regel vanaf 2019 minder gunstig worden berekend.

Indien u nog een backservice wenst te volstorten, kunnen wij u hier uiteraard in begeleiden, rekening houdend met de concrete gegevens in uw dossier.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.