Deeleconomie: de fiscale impact

10-09-2017

Deeleconomie: de fiscale impact

Het begrip deeleconomie klinkt misschien niet onmiddellijk bekend in de oren maar is aan een enorme opmars bezig in ons land. Denkt u maar aan het taxibedrijf Uber en de kamerverhuring AirBnB. Deze populariteit is ook niet onopgemerkt voorbij gegaan aan de regering en zij heeft nu voor bepaalde inkomsten uit de deeleconomieën een apart belastingregime ontwikkeld, want vergis u niet: de inkomsten hieruit zijn wel degelijk belastbaar.

Belangrijk hier is de aard van de inkomsten gegenereerd uit de deeleconomie: verhuring van onroerende goederen (AirBnB) of roerende goederen (meubilair verhuurde kamer) komen niet in aanmerking voor dit belastingregime en ze ondergaan hun eigen taxatie. Enkel de diverse inkomsten (extra service bij verhuring kamer zoals ontbijt of de taxidienst in geval van Uber) komen in aanmerking hiervoor mits aan bepaalde voorwaarde is voldaan:

U mag de diensten enkel verlenen aan particulieren en dit via tussenkomst van een erkend platform Het mag niet uitgeoefend worden in het kader van een beroepsactiviteit en de bruto inkomsten uit deze diensten op jaarbasis mogen niet meer bedragen dan 5.100 euro. Concreet wordt u belast op 20% van de bruto inkomsten uitbetaald door een erkend platform. Er is een forfaitaire kostenaftrek van 50% voorzien waardoor de uiteindelijke belasting 10% bedraagt. De aftrek van werkelijke beroepskosten is niet toegestaan. Mocht u de grens van 5.100 euro overschrijden dan worden alle inkomsten aanzien als een beroepsinkomen en bij deze ook belast aan het progressief tarief.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.