My Pension.be

02-03-2017

My Pension.be

My Pension.be (http://www.mypension.be) is uw online pensioendossier waar u snel en eenvoudig een overzicht kan raadplegen van uw wettelijk pensioen alsook een overzicht heeft van uw aanvullende pensioenen.

Tot 30 september 2016 hadden ondernemingen en verzekeraars tijd om alle informatie aan te leveren vanuit uw groepsverzekering, IPT, VAPZ en pensioensparen.

Het kan zinvol zijn, zelfs indien uw pensioengerechtigde leeftijd nog een eind in de toekomst ligt, om te controleren of uw loopbaan volledig bekend is. U kan met uw Id kaart inloggen. De weergegeven toestand is deze op 1 januari 2016.

Voor meer informatie betreffende uw pensioen kan u terecht op de website van de federale pensioendienst.
http://www.sfpd.fgov.be/nl

image

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.