In 2017 mogen Jobstudenten 475 uren per jaar werken.

12-01-2017

In 2017 mogen Jobstudenten 475 uren per jaar werken

Vanaf 1 januari 2017 kunnen jobstudenten 475 uren werken per jaar met betaling van verminderde sociale bijdragen. Indien men onder deze grens blijft, geldt immers het verminderd tarief van:

  • voor werknemer: 2,71% in plaats van het 'gewone tarief' van 13,07%
  • voor werkgever: 5,42% in plaats van het 'gewone tarief' van ongeveer 32%

Voorheen was de regeling bepaald op 50 dagen en werd steeds een volledige dag afgetrokken ongeacht het aantal gewerkte uren die dag. Het nieuwe systeem met uur telling brengt meer flexibiliteit met zich mee.

Wat betreft het behoud van de kinderbijslag, wijzigt er niets. Onder de 18 jaar is de kinderbijslag een onvoorwaardelijk recht en wordt deze steeds gewaarborgd.

Wanneer de jobstudent ouder is dan 18 jaar wordt de kinderbijslag nog uitbetaald wanneer:

  • 1ste, 2de en 4de kwartaal van het jaar: maximum 240 uren per kwartaal, als werknemer of als zelfstandige.
  • 3de kwartaal (zomervakantie): onbeperkt, als de jobstudent na de vakantie verder studeert. Als deze zijn studies stopzet of beëindigt: dan maximum 240 uren.

Enkel de dagen waarop effectief gewerkt wordt, tellen mee (bijv. geen bezoldigde feestdagen)

Om het aantal gewerkte uren bij te houden, kan men een inloggen op de site van de sociale zekerheid bij 'Students@work'.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.