Vanaf januari stijgt de roerende voorheffing van 27% naar 30%

09-12-2016

Stijging van de roerende voorheffing vanaf 2017

Vanaf januari 2017 stijgt de roerende voorheffing van 27% naar 30%. Een dividenduitkering wordt daarmee opnieuw een stukje duurder.

Als u een dividendpolitiek in uw onderneming aanhoudt, is het zeker zinvol om na te gaan of u in december 2016 nog een tussentijds dividend kan doen in plaats van te wachten tot uw algemene vergadering in 2017.

U bespaart daarmee 3%.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.