Kosten eigen aan de werkgever

02-09-2016

Kosten eigen aan de werkgever

Een voorafgaandelijk akkoord met de fiscus over de betaalde kosten eigen aan de werkgever is enkel nog mogelijk via de rulingcommissie. Dat is zeker zinvol en aangewezen voor forfaitaire onkostenvergoedingen boven 124,00 euro per maand.

Een goed onderbouwd dossier samen met een logische opbouw van de kostenvergoedingen zijn noodzakelijk.

Let wel op. Het is een puur fiscaal akkoord. De RSZ is er niet mee verbonden. In dat verband kan het zinvol zijn om de kostenvergoeding zeker ook af te stemmen op de barema's gehanteerd door de RSZ.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.