Leve de bedrijfsfiets

25-07-2016

Leve de bedrijfsfiets

Mobiliteit is een geweldige uitdaging in ons land. Bovendien wordt de fiscaliteit hier en daar 'groener'. We gaan in dit artikel in op de fiscaliteit van de bedrijfsfiets.

Het uitgangspunt.

Een bedrijfsfiets is een fiets die beschikbaar wordt gesteld aan de bedrijfsleider of medewerker. De fiets blijft m.a.w. eigendom van de onderneming. U kan het maw vergelijken met een ter beschikking stelling van een auto.

Voorafgaandelijk moet de vraag beantwoord worden of er uitsluitend privatief gebruik wordt gemaakt van de fiets of ook beroepsmatige verplaatsingen aan de orde zijn.

Enkel privaat gebruik

Het is niet toegelaten om een fiets beschikbaar te stellen voor puur private verplaatsingen. Als u dat wel doet, zal een voordeel van alle aard aan de orde zijn, geraamd aan de normale waarde (wellicht de waarde van de fiets, en alle kosten die gemaakt zijn in dat verband)

Zowel beroepsmatig als privatief gebruik - iedereen wint!

Een vennootschap/zelfstandige die een fiets beschikbaar stelt, voor zowel beroepsmatige, waaronder woon-werkverkeer, verplaatsingen als private, kan alle kosten van die fiets (aankoop, onderhoud, verzekering etc) als beroepskost inbrengen. Meer nog, die kosten zijn 120% aftrekbaar. De extra 20% is een tijdelijke vrijstelling. In ultimo bij de vereffening van de vennootschap zal ze belastbaar worden. De gebruiker van de fiets (werknemer of bedrijfsleider) wordt bovendien niet belast op een voordeel van alle aard voor het private gebruik ervan.

Meer nog, hij blijft recht hebben op de belastingvrije vergoeding per kilometer voor woon-werkverplaatsingen. Die vergoeding bedraagt actueel 0.145euro per kilometer.

Welke fiets?

De wetgever voorziet nergens een beperking of bepaling van het soort fiets. Dat betekent dat zowel city bikes, als mountainbikes als koersfietsen kunnen in voormelde regeling.

Let wel, er moet regelmatig beroepsgebruik (woon-werkverkeer) mee gereden worden.

De wetgever bepaalt, uiteraard, ook niet hoeveel die fiets mag kosten. Hoewel de fiscus de opportuniteit van de kost niet mag beoordelen, blijft de redelijkheid troef bij de aankoop.

Conclusie

Als je aan de voorwaarden voldoet, in hoofdzaak ook met de fiets gaan werken, is het absoluut mogelijk om een bedrijfsfiets in het leven te roepen.

Let er wel op dat je dat beroepsgebruik kan aantonen.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.