De ‘witte kassa’ in de horeca (GKS): drempelbedrag 25.000 EUR

14-07-2016

De ‘witte kassa’ in de horeca (GKS): drempelbedrag 25.000 EUR

U zal zich waarschijnlijk de commotie herinneren over het invoeren van de zogenaamde witte kassa in de horeca. Momenteel zijn restaurants en cateringdiensten, behoudens enkele uitzonderingen, verplicht een witte kassa te installeren.

Er was ook een uitzondering voorzien voor exploitaties en etablissementen die hoofdzakelijk dranken verschaffen.

Initieel werd bepaald dat zij enkel een witte kassa moesten installeren wanneer 10% van hun omzet werd gerealiseerd door voeding. Deze regeling is na veel kritiek - waaronder van de Raad van State - aangepast vanaf 1 juli 2016.

Indien de horecazaak, die voornamelijk dranken serveert, niet meer dan 25.000 EUR omzet (excl BTW) realiseert uit catering- en restaurantdiensten (voeding dus), moet zij geen witte kassa installeren. Ze blijft wel gehouden tot het uitreiken van een BTW ontvangstbewijs in dat geval.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.