Nieuwe invorderingsprocedure voor niet betaalde facturen

23-06-2016

Nieuwe invorderingsprocedure voor niet betaalde facturen

Een wetsontwerp - nieuwe invorderingsprocedure voor niet betaalde facturen - op korte termijn op komst.

Heeft u onbetaalde verkoopfacturen? Een alternatief wordt u aangeboden.

Enkel voor onbetaalde facturen in een B2B omgeving heeft de wetgever een alternatieve invorderingsprocedure in het leven geroepen. De klassieke invordering via rechtstreekse dagvaarding blijft uiteraard behouden. Het alternatief, met als ultiem doel een snellere invordering, geldt enkel voor onbetwiste en vervallen schulden.

Het verloopt als volgt:

1. U overhandigt de facturen aan uw advocaat (= verplicht) die de wettelijke vereisten om van dit alternatief gebruik te maken nakijkt

2. Opdracht aan gerechtsdeurwaarder tot verzenden van "aanmaning tot betalen"

3. Recht van antwoord van de schuldenaar middels een geijkt document (meegeleverd door gerechtsdeurwaarder), binnen één maand.

4. Reactie schuldenaar kan zijn

a) Betaling = einde procedure

b) Tijdig en schriftelijke reactie van de schuldenaar?

i) Voorstel tot afbetaling.

1. Als u het ermee eens bent, stopt de procedure

2. Als u het er niet mee eens bent, dan volgt stap c hierna;

ii) Hij betwist alsnog de facturen aan het einde van deze procedure

Eventuele gewone dagvaarding

iii) Hij reageert niet

c) Tenzij in geval van betwisting zal de gerechtsdeurwaarder een "proces verbaal van niet betwisting" opstellen.

d) Met dat document kan u tot effectieve invordering (beslag etc) overgaan.

Het is lang niet zeker dat deze procedure effectief een versnelling van invordering tot gevolg zal hebben, tov de klassieke invorderingsmethoden.

In het beste geval hoeven minder zaken voor de rechtbank beslecht te worden.

Deze nieuwe regeling zal kortelings van kracht worden. We houden u op de hoogte.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.