Artikelen door

Corona: Een duwtje in de rug…

UPDATE MAATREGELEN TER ONDERSTEUNING We hebben u reeds enkele overzichten gestuurd met de maatregelen die de overheid heeft genomen in het kader van uitbraak van het Corona Covid19 virus. Vermits de algemene maatregelen niet gewijzigd zijn, is het niet nodig u opnieuw een volledig overzicht te bezorgen. Echter heeft de overheid wel een beslissing genomen betreffende de percentages van de voordelen van de voorafbetaling. De overheid heeft beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en vierde vervaldag (respectievelijk 10 oktober en 20 december) te verhogen. Op deze manier wordt het uitstellen van de voorafbetaling minder nadelig. Het gaat dus alleen over de percentages van de voordelen van de voorafbetaling van de derde en vierde voorafbetaling, de eerste en tweede blijven hetzelfde. Personenbelasting Vennootschapsbelasting (geen dividenduitkering) Vennootschapsbelasting (met dividenduitkering) VA1 3% 9% 9% VA2 2,5% […]